Medezeggenschap

Binnen Koraal wordt veel aandacht besteed aan inspraak en participatie. Samen met medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers bespreken we belangrijke onderwerpen, zoals beleidsstukken, de begroting en strategische ontwikkelingen.

Medezeggenschap voor medewerkers

Koraal vindt participatie van medewerkers belangrijk. Medezeggenschap ligt bij alle medewerkers. Hiervoor is een medezeggenschapsmodel ingericht dat bestaat uit platforms, regionale overleggroepen en MZ Centraal. De onderstaande animatie maakt duidelijk hoe medezeggenschap nieuwe stijl is ingericht binnen Koraal.

Medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordigers

Ook cliënten en hun vertegenwoordigers hebben medezeggenschap bij Koraal, onder andere in de vorm van cliëntenraden. Elke Koraal-regio die jeugdhulp of gehandicaptenzorg biedt, heeft een cliëntenraad. Leden uit al deze cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad (CCR). Goed belegde medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordigers betekent dat zij een stem hebben in het nemen van belangrijke besluiten en zo hun belangen kunnen behartigen.

Samenwerken

De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.

Meer weten?

Klik op de onderstaande items voor meer informatie over medezeggenschap voor medewerkers van Koraal en medezeggenschap voor cliënten, leerlingen en hun ouders/vertegenwoordigers.