Saltho Onderwijs

De scholen van Saltho Onderwijs verzorgen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Noordoost-Brabant wordt er speciaal onderwijs aan ruim 600 leerlingen gegeven op de scholen Het Dok, P.I. School Hondsberg, Het Vada College, De Rietlanden en het Dieze College. Saltho Onderwijs heeft vestigingen in Eindhoven, Oisterwijk, Boxtel en ’s-Hertogenbosch.

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de scholen. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door een controller, beleidsadviseur, hoofd P&O en staffunctionarissen met ieder een eigen aandachtsgebied.

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). Deze voert regelmatig overleg met de schoolleider. Voor overkoepelende onderwerpen is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Hierin is van iedere MR een afvaardiging vertegenwoordigd. De GMR voert regelmatig overleg met de regiodirecteur en transitiemanager.

Het onderwijs wordt aan ruim 600 leerlingen gegeven op vijf scholen in Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk en Eindhoven. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Elke school heeft een eigen specifieke doelgroep.

De scholen van Saltho Onderwijs werken nauw samen met andere locaties Koraal. Zo is de Het Vada College (Boxtel) verbonden aan De La Salle en P.I. School Hondsberg (Oisterwijk) verbonden aan De Hondsberg. Bovendien werken we actief samen met de onderwijsorganisatie Het Driespan uit West-Brabant. 

Saltho Onderwijs heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Saltho Onderwijs aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

De scholen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de scholen van Saltho Onderwijs. Klik op één van de onderstaande items om de pagina van de betreffende school te bekijken.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Saltho Onderwijs geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

1. Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.
2. Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Saltho Onderwijs en De Vlinder. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Hieronder vindt u onze algemene contactgegevens.

Saltho Onderwijs
Schijndelseweg 1
5283 AB  Boxtel

0411 - 65 24 44
infoso@koraal.nl