Langdurige zorg

Koraal is er ook voor mensen met een (zware) verstandelijke beperking die complexe zorg- en ondersteuningsvragen hebben. 

Het gaat dan om de doelgroepen EMB, EVB+, EVB, MVB+, MVB en LVB+. Koraal biedt deze mensen een integraal aanbod op diverse centrumlocaties. Maar ook binnen de gehandicaptenzorg wordt steeds meer gekeken naar het verlenen van zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Door een pakket op maat te bieden, kunnen cliënten mogelijk (langer) thuis blijven wonen.

Een ander punt dat hoog op de agenda staat bij Koraal is participatie van cliënten en hun netwerk. Mooie voorbeelden hiervan zijn Samen Beslissen en hoe we vorm geven aan het onderwerp participatie. We vinden namelijk dat iedereen mee kan doen op zijn eigen manier.
 

Voor meer informatie over langdurige zorg klik hier