Medezeggenschap voor cliënten en verwanten

Cliënten, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de cliënt. De cliënt staat immers altijd centraal binnen Koraal.

Binnen elke Koraal-regio zijn de nodige voorzieningen aanwezig die medezeggenschap mogelijk maken. Zo heeft elke regio een cliëntenraad die ervoor zorgt dat cliënten en/of hun ouders/vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen. De samenstelling van de cliëntenraden is afhankelijk van de doelgroepen in die regio. In de meeste regio’s bestaat de cliëntenraad uit meerdere deelraden, zoals een jongerenraad, een bewonersraad en/of een verwantenraad. Alle cliëntenraden van Koraal hebben de beschikking over een professionele ondersteuningsfunctionaris.

Cliëntenraden

De cliëntenraden behartigen de belangen van alle cliënten in een Koraal-regio. Cliëntenraden hebben korte communicatielijnen met de directeuren in de regio’s. Zo kunnen jongeren, bewoners en verwanten via vergaderingen rechtstreeks met de directeur overleggen. De ondersteuningsfunctionaris helpt bij de voorbereiding, maar het is altijd het eigen verhaal van de cliënt. Zij kunnen op deze manier meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die belangrijk zijn voor cliënten.

Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten van Koraal. De CCR bestaat uit een afvaardiging van de cliëntenraden van de Koraal-regio’s. De CCR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur over onderwerpen die meerdere of alle Koraal-regio's betreffen. De CCR geeft de raad van bestuur daarbij advies vanuit het oogpunt van cliënten.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

  • De heer Hans Fiolet, externe voorzitter
  • Mevrouw Leonie Balvers
  • De heer Bert Deguelle
  • De heer Wiel Pierik 
  • Mevrouw Kristel Smits
  • De heer Lucien van Werven
  • Mevrouw Monica Linssen


Wilt u meer weten over of meedenken met de centrale cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner via:

Koraal
T.a.v. de CCR
Postbus 5109
6130 PC Sittard
Telefoon: 046 - 477 52 07
Contactpersoon: Sonja Schriebl (maandag, dinsdag en donderdag)
ccr@koraal.nl

Samenwerken

De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.

Filmpjes

Benieuwd naar hoe wij medezeggenschap voor cliënten en ouders/verwanten vanaf 1 oktober 2021 vormgeven? Bekijk dan eens onze onderstaande brochures of filmpjes over inspraak, medezeggenschap in de regio en medezeggenschap bij Koraal.

Brochure over inspraak
Brochure over medezeggenschap in de regio
Brochure over medezeggenschap bij Koraal


Filmpje over inspraak

Filmpje over medezeggenschap in de regio

Filmpje over medezeggenschap bij Koraal