Medezeggenschap voor cliënten

Cliënten, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de cliënt. De cliënt staat immers altijd centraal binnen Koraal.

Binnen elke locatie van Koraal zijn de nodige voorzieningen aanwezig die medezeggenschap mogelijk maken. Zo heeft elke locatie één of meerdere raden die ervoor zorgen dat cliënten en/of hun ouders/vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen. Denk hierbij aan een cliëntenraad, een bewonersraad, een ouderraad, een medezeggenschapsraad of een oudervereniging.

Cliëntenraden

Cliëntenraden hebben korte communicatielijnen met de organisatie van de stichting. Zo kunnen bewoners en verwanten via vergaderingen rechtstreeks samen met de directeur overleggen. De ondersteuningsfunctionaris helpt bij de voorbereiding, maar het is altijd het éigen verhaal van de cliënt. Zij kunnen op deze manier meekijken en meepraten en de organisatie besteedt ook echt  aandacht aan hun medezeggenschap.

Vertrouwenspersonen

Naast de ondersteuningsfunctionarissen zijn binnen Koraal eveneens vertrouwenspersonen actief. De vertrouwenspersonen kijken samen met de cliënt naar zaken die hem of haar bezighouden. Ze zijn er voor een praatje, maar ook om mee te denken, om iets bespreekbaar te maken én om samen een probleem aan te pakken. De contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen vindt u op deze pagina.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten van Koraal. De CCR bestaat uit een afvaardiging van decentrale cliëntenraden. De raad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur over onderwerpen die meerdere of alle regio's betreffen. De CCR dient de Raad van Bestuur daarbij van advies vanuit het oogpunt van cliënten.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit:

  • Mevrouw Tiny van der Meulen, externe voorzitter
  • Mevrouw Ellen Molenaar
  • Mevrouw Carin Heynen
  • Mevrouw Frieda Hoogendoorn
  • Mevrouw Marion van de Kerkhof 
  • De heer John van den Wildenberg
  • De heer Bert Deguelle

Over de rol en het functioneren van de Centrale Cliëntenraad kunt u contact opnemen via:
Koraal
T.a.v. de CCR
Postbus 5109
6130 PC Sittard
Tel. 046 - 477 52 52
Contactpersoon: Carla Schutgens
cschutgens@koraal.nl

Samenwerken

De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.