Veilig mailen

Koraal werkt voortdurend aan het verbeteren van hoe we met privacygevoelige informatie van cliënten, leerlingen en medewerkers omgaan. Om te borgen dat deze gegevens op een veilige manier worden gedeeld, passen we verschillende oplossingen toe. Zo wordt het mailverkeer tussen Koraal en andere (zorg)organisaties in veel gevallen veilig (versleuteld) verstuurd.

Koraal is aangesloten bij E-Zorg en Zorgmail. Dit zijn producten die zorgen voor een veilige uitwisseling van gegevens tussen de e-mailsystemen van de aangesloten partijen. Berichten worden versleuteld verzonden. Kort samengevat: Koraal sluit bij zoveel mogelijk initiatieven aan die het veilig verzenden van informatie beogen.

Voor het veilig delen van privacygevoelige informatie met ontvangers die geen lidmaatschap van Zorgmail/Ezorg hebben zoals ouders, verwanten of kleinere partijen, zijn we genoodzaakt om een andere oplossing toe te passen. We versturen deze gegevens dan als bijlage van een e-mailbericht. Deze bijlage is versleuteld met een wachtwoord, dat we u in een afzonderlijke mail toesturen of op een andere manier met u afstemmen. Zo kunnen ouders, verwanten en kleine partijen er gerust op zijn dat de gegevens uitsluitend door henzelf kunnen worden ingezien.

Heeft u een e-mailbericht ontvangen met een versleutelde bijlage? Download dan onderstaande instructie waarin stap-voor-stap wordt beschreven hoe u deze bijlage met het separaat doorgestuurde wachtwoord kunt openen.