Besluiten met elkaar

Meedenken, meepraten en meebeslissen. Wij denken we dat je uiteindelijk fijner leeft, werkt en met elkaar omgaat wanneer je belangrijke beslissingen samen neemt. Door naar elkaar te luisteren kom je immers tot nieuwe inzichten. En kun je werken aan een omgeving die prettig is voor iedereen.

Samen Beslissen is een voorbeeld van hoe cliënten, verwanten én ouders met elkaar om tafel gaan om te bespreken wat beter kan. En wat wel goed werkt. Zo ontstaat er wederzijds begrip en is er vaak al meteen draagvlak om veranderingen in gang te zetten. Verwanten en medewerkers zijn meestal prima in staat om duidelijk te maken wat ze van een bepaald onderwerp vinden.

Maar in het geval van cliënten is dat soms lastiger. Daarom zijn er cliëntenraden met ondersteuners die helpen om de mening van cliënten te verwoorden. Daarnaast hebben we de app MijnMening ontwikkeld om in kaart te brengen wat cliënten nou echt belangrijk vinden.

Bekijk ook eens