Participatie

Het kunnen en willen participeren is van cruciaal belang voor het perspectief van cliënten en leerlingen. Het gaat dan om participeren bij wonen, onderwijs, werken en vrije tijd. Dus om het onderhouden van sociale contacten, je kunnen bewegen in de maatschappij en meedoen op een manier die bij de cliënt en leerling past. Behandeling, begeleiding en ondersteuning zijn geen doel op zich, maar staan in de context van aansluiting vinden.

Meedoen geeft een goed gevoel en zorgt ervoor dat er uiteindelijk minder zorg nodig is. Door in te zetten op persoonlijk potentieel leveren wij een bijdrage aan het terugdringen van maatschappelijke kosten. Het streven van Koraal is niet om zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te bieden. Nee, ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan de maatschappij.

Bij Koraal is een team actief dat uitgebreide methodische kennis en expertise heeft op het gebied van participatie. Met participatie bedoelen we maximaal meedoen aan de maatschappij. Voor de één is een betaalde baan het uiteindelijke doel, voor de ander is meedoen aan een kaartavond in het buurthuis de doelstelling.

De specialisten staan in verbinding met de praktijk en werken vanuit die positie aan het verder optimaliseren van methodieken en aan het borgen van kwaliteit.

Klik hier voor meer informatie over Koraal Participatie.

Arbeidskundig onderzoek

We kunnen arbeidskundig onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen welke vaardigheden een cliënt bezit. Het doel is om cliënten inzicht te geven in hun werkgerelateerde vaardigheden. Het eindresultaat van elk onderzoek is een uitgebreid rapport waarin hun capaciteiten zijn omschreven en hoe ze in de praktijk aan deze vaardigheden kunnen werken om ze te verbeteren.

Re-integratie- en jobcoachtrajecten

Koraal heeft landelijke contracten met en erkenningen van het UWV rondom de uitvoering van re-integratie- en jobcoachtrajecten. Zaken die we hierbij uit handen zijn nemen zijn bijvoorbeeld het informeren en begeleiden van jobcoaches, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het monitoren van de uitvoering en het rapporteren volgens de afgesproken systematiek.

"Samen met cliënten, leerlingen, ouders en verwanten zoeken we naar hoe iemand op zijn eigen manier maximaal kan meedoen. Dat is voor iedereen anders. De één wil graag meedoen aan een bingo-avond, de ander wil het liefst een baan bij een supermarkt. En weer een ander woont het liefst met anderen, onder begeleiding, in een gewone buurt."

Contactpersonen participatie

Silke Verdam

Register Arbeidsdeskundige
06 - 22 42 54 58
sverdam@koraal.nl

Sharon Auckel

Senior Jobcoach/Participatiecoach
Jr. Ontwikkelaar Strategie & Kennisontwikkeling

06 -18 83 61 12
sauckel@koraal.nl

Tessa Briels

Senior Jobcoach/Participatiecoach
Jr. Ontwikkelaar Strategie & Kennisontwikkeling

06 - 82 52 38 60
tbriels@koraal.nl