Wonen bij Koraal

Wanneer het niet of niet meer haalbaar is om de benodigde zorg en ondersteuning vanuit de thuissituatie te bieden, dan kan uw zoon of dochter bij één van onze locaties voor gehandicaptenzorg komen wonen. Op de centrumlocaties van St. Anna, Op de Bies en Maasveld zijn alle mogelijke voorzieningen aanwezig.

Binnen Koraal bieden Maasveld, Op de Bies en St. Anna gehandicaptenzorg. De drie organisaties hebben elk een moderne centrumlocatie en daarnaast enkele woningen verspreid in de wijk. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag.

Best passende zorg en ondersteuning

Koraal Gehandicaptenzorg is er voor mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen. Het aanbod sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. De een heeft behoefte aan 24-uurszorg op een van de centrumlocaties; de ander woont thuis en maakt gebruik van een van onze dagbestedingsmogelijkheden. In overleg met de cliënt en zijn of haar omgeving, praten we over de wensen en mogelijkheden en kijken we samen wat de best passende zorg en ondersteuning zijn.

Locaties Gehandicaptenzorg

Klik op de onderstaande items voor meer informatie over de Koraal-locaties die gehandicaptenzorg bieden.

Voor cliënten die dat willen en kunnen, bieden St. Anna, Op de Bies en Maasveld passend onderwijs of kijken zij samen met de cliënt naar passend werk. Omdat Koraal over een multidisciplinair aanbod beschikt en daarnaast regionaal samenwerkt met partners en ketenpartners, zijn wij in staat altijd die ondersteuning te bieden die een cliënt op een bepaald moment in zijn leven nodig heeft. Daar horen ook school en werk bij. Dat past bij onze visie dat mensen met een beperking mee doen in de samenleving.

Bekijk ook eens