Koraal werkt is lid van brancheorganisaties, participeert in academische samenwerking en werkt samen met andere partners binnen consortia.

Consortium seksuele uitbuiting bij jongens en jonge mannen

Koraal maakt samen met Sterk Huis, Pretty Woman, Lumens en Fier deel uit van een consortium dat zich richt op seksuele uitbuiting bij jongens en jonge mannen. Dit consortium heeft als doel om vanuit onderzoek en praktijk meer zicht te krijgen op de levensloop en hulpverleningsbehoeften van jongens en jonge mannen die in aanraking (kunnen) komen met seksuele uitbuiting en seksueel geweld, om vervolgens voor hen gerichte interventies te ontwikkelen.