Wachtlijsten

Koraal doet er alles aan om geen wachttijden te hebben. Toch hebben we er wel mee te maken. 

Wachttijden landelijke functie

Voor onze 24-uurs zorg hanteren wij een zorgvuldig matchingsproces. Hierbij houden wij rekening met de problematiek van de jeugdige en het  behandelklimaat op de verschillende groepen.  De wachttijd bij de 24-uurs zorg start wanneer alle nodige informatie bij ons aanwezig is (dossier compleet). Daarna screenen wij het dossier en volgt een intakegesprek om te kijken voor welk zorgtraject de jeugdige in aanmerking komt. Hieronder staan de wachttijden in weken voor onze landelijke functies per locatie aangegeven. Deze wachttijden passen we maandelijks aan. 

Landelijk Expertise Centrum De Hondsberg

Koraal, locatie De Hondsberg biedt integrale observatie, diagnostiek en behandeling voor jeugdigen met een diffuus en onduidelijk beeld, een (vermoeden van) een lichte verstandelijke beperking met bijkomende complexe gedrags- en psychiatrische (GGz) problematiek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft De Hondsberg gecontracteerd voor de 24-uurs zorg als landelijke functie.
 

Wachttijd

  • Aanmelding en intake: 6 weken

Diagnostiek, Observatie en Behandeling Care

  • Intake – start behandeling: 8 weken

Diagnostiek, Observatie en Behandeling Very Intensive Care

  • Intake – start behandeling: 7 weken


Heeft u vragen over uw aanmelding, neem dan contact met ons op.


De La Salle - j-SGLVB

Koraal, locatie De La Salle biedt gespecialiseerde behandeling met verblijf aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, uitsluitend gecombineerd met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek. De hulpvraag van de jongeren is meervoudig complex. Op ons terrein onder één regie bieden wij hen behandeling met verblijf en participatie zoals onderwijs, dagbesteding, werk en vrijetijdsbesteding (driemilieusvoorziening). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft De La Salle gecontracteerd voor de j-SGLVB als landelijke functie.

J-SGLVB

  • Aanmelding en intake: 6 weken

  • Intake – start behandeling: 5 weken


Heeft u vragen over uw aanmelding, neem dan contact met ons op.