Koraal locatie De La Salle

Aanmelding en contact

Soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Je merkt dat het allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kun je nog terecht? Wat kun je doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op je afkomen. Bij De La Salle helpen we je graag om antwoorden te vinden op deze vragen.

Aanmelden

Wilt u aanmelden bij De La Salle?

Wij vragen u daarvoor het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat;

  • Het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend is door wettelijk vertegenwoordiger(s). Indien de cliënt 12 jaar of ouder is, moet het aanmeldingsformulier ook door hem/haar getekend worden.
  • De aanvullende documenten die genoemd worden in het aanmeldformulier meegestuurd worden met de aanmelding.
  • Indien u ook aanmeldt voor het VADA College vragen wij u de Schoolvragenlijst ook in te vullen en toe te voegen aan de aanmelding.
  • Indien u aanmeld voor de polikliniek seksuologie, dient er bij aanmelding al een passende financiering meegestuurd te worden.

Indien u enkel wilt aanmelden voor het VADA College, kunt u dit doen via Link.

Wanneer de aanmelding compleet is, wordt de aanmelding verwerkt en wordt beoordeeld of de hulpvraag passend is voor De La Salle. Ons streven is om binnen 2 weken een eerste beoordeling te doen. Indien er nog informatie ontbreekt, wordt deze eerst bij u opgevraagd.

Aan de hand van beoordeling wordt bekeken of een intakegesprek gepland wordt. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen, klachten en hulpvragen die er zijn. Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de aanmelding en hulpvraag passend zijn voor De La Salle. Als dat het geval is, dan volgt er een definitieve plaatsing op de wachtlijst.

 

Crisis

Een crisis kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u telefonisch worden aangemeld via het telefoonnummer 0411 652 333.

Cliëntenbureau Noordoost Brabant

Heb je vragen over ons aanmeldproces of wil je jezelf meteen aanmelden? Neem dan zeker contact op met ons cliëntenbureau.

Telefoon: 0411 – 65 23 33
E-mail: clientenbureauNOB@koraal.nl

Telefonisch spreekuur

Dit spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt De La Salle? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?

Tijdens het telefonisch spreekuur kan men bellen om een casus inhoudelijk te bespreken met een regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan adviseren of aanmelding binnen Koraal zinvol is, of met u meedenken over alternatieven. Dit advies is kosteloos. Zowel ouders als cliënten als verwijzers, kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Voor het telefonisch spreekuur dient er gebeld te worden naar de receptie. Die verbindt vervolgens door met de desbetreffende regiebehandelaar die die dag het telefonische spreekuur bezet.

Het is telefonisch spreekuur is elke werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 uur via het algemene telefoonnummer 0411 65 24 44

Intake & wachtlijst

Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de hulpvraag en zorgen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de behandeling bij De La Salle opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0411 652 444