Koraal locatie De La Salle

Aanmelding en contact

Soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Je merkt dat het allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kun je nog terecht? Wat kun je doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op je afkomen. Bij De La Salle helpen we je graag om antwoorden te vinden op deze vragen.

Telefonisch spreekuur

Dit spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt De La Salle? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?

Tijdens het telefonisch spreekuur kan men bellen om een casus inhoudelijk te bespreken met een regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan adviseren of aanmelding binnen Koraal zinvol is, of met u meedenken over alternatieven. Dit advies is kosteloos. Zowel ouders als cliënten als verwijzers, kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Voor het telefonisch spreekuur dient er gebeld te worden naar de receptie. Die verbindt vervolgens door met de desbetreffende regiebehandelaar die die dag het telefonische spreekuur bezet.

Het is telefonisch spreekuur is elke werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 uur via het algemene telefoonnummer 0411 65 24 44

Cliëntenbureau Noordoost Brabant

Heb je vragen over ons aanmeldproces of wil je jezelf meteen aanmelden? Neem dan zeker contact op met ons cliëntenbureau.

Telefoon: 0411 – 65 23 33
E-mail: clientenbureauNOB@koraal.nl

Crisis

Een crisis kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u telefonisch worden aangemeld via het telefoonnummer 0411 652 333.

Aanmelden

Aanmelden bij De La Salle kan door het opsturen van een ondertekend aanmeldformulier en de documenten genoemd in het aanmeldformulier. Zodra de aanmelding binnenkomt, bekijken we of deze aanmelding (met bijbehorende hulpvraag) bij De La Salle op de juiste plaats is.

Het ondertekende aanmeldformulier kan op twee manieren worden opgestuurd:

  • per e-mail via clientenbureauNOB@koraal.nl
  • per post t.a.v. Cliëntenbureau Zorg, Koraal Noordoost-Brabant, Postbus 40, 5280 AA Boxtel

Voor vragen over de verwerking van de aanmelding kan contact worden opgenomen met ons Cliëntenbureau van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u.
T: 0411 652 333

Download de formulieren: 
 Aanmeldformulier [Word]

 

Intake & wachtlijst

Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de hulpvraag en zorgen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de behandeling bij De La Salle opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0411 652 444