Koraal locatie De La Salle

Aanmelding en contact

Soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Je merkt dat het allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kun je nog terecht? Wat kun je doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op je afkomen. Bij De La Salle helpen we je graag om antwoorden te vinden op deze vragen.

Telefonisch spreekuur

Heb je vragen over onze mogelijkheden om jou te helpen of wil je jezelf meteen aanmelden? Neem dan zeker contact op met ons cliëntenbureau tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt De La Salle? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?

Tijdens het telefonisch spreekuur kun je, voor vragen over een verwijzing, een aanmelding, de wachtlijst, intake, diagnostiek of behandeling, bellen met onze regiebehandelaren. Zij geven kosteloos advies. Zowel cliënten, ouders als verwijzers kunnen ons bellen.

Cliëntenbureau Noordoost Brabant

Telefoon: 0411 – 65 23 33
E-mail: clientenbureauNOB@koraal.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur

Crisis

Een crisis kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u telefonisch worden aangemeld via het telefoonnummer 0411 652 333.

Aanmelden

Aanmelden bij De La Salle kan door het opsturen van een ondertekend aanmeldformulier en de documenten genoemd in het aanmeldformulier. Zodra de aanmelding binnenkomt, bekijken we of deze aanmelding (met bijbehorende hulpvraag) bij De La Salle op de juiste plaats is.

Het ondertekende aanmeldformulier kan op twee manieren worden opgestuurd:

Voor vragen over de verwerking van de aanmelding kan contact worden opgenomen met ons Cliëntenbureau van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u.
T: 0411 652 333

Download de formulieren: 
 Aanmeldformulier [Word]
 Aanmeldformulier [Word]
 

Intake & wachtlijst

Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de hulpvraag en zorgen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de behandeling bij De La Salle opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0411 652 444