Wie betaalt wat?

In de brochure 'Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg' staat welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald worden door de cliënt. Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. In de bijlage Tarieven eigen bijdrage cliënten 2019 leest u welke kosten we in rekening brengen wanneer er aanvullende diensten worden afgenomen.

De brochure 'Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg' is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraal.nl.

Meer weten?
Klik op het onderstaande item om de brochure 'Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg' voor 2023 (versie januari 2022) en de bijbehorende  tarievenlijst als pdf te downloaden.