De juiste match

Sterk in Werk

Wij vinden dat iedereen regisseur is van zijn eigen leven en waar mogelijk actief moet kunnen meedoen in de samenleving. Binnen Koraal is Sterk in Werk dé specialist op het gebied van arbeidstoeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, leer- en/of gedragsproblemen.

Ons streven is om jongeren een duurzame plek op de arbeidsmarkt te bieden. Sterk in Werk is binnen alle regio’s van Koraal actief en onderhoudt goede contacten met onderwijsinstellingen, arbeids- en dienstorganisaties, (jeugd)zorg-organisaties, UWV-werkbedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en justitie.

Participeren naar vermogen

Wij kunnen jongeren en hun omgeving op diverse manieren ondersteunen en begeleiden. Bijvoorbeeld door middel van life coaching. Onze jobcoaches ondersteunen daarbij waar nodig op verschillende leefgebieden. Het zijn maatwerktrajecten voor jongeren wanneer de hulpvraag niet past in de standaard diensten en producten. Ook bieden we stagebegeleiding, voor cliënten vanuit onderwijs. Sterk in Werk verzorgt dan niet alleen de begeleiding naar en tijdens een stageplek, maar ook de sluitende aanpak naar een vervolgopleiding, passende werkplek, dagbesteding of zinvolle daginvulling.

 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling, wordt er een arbeidskundig onderzoek uitgevoerd door de arbeidsdeskundige van Sterk in Werk. De trajecten ‘Werkfit Maken’ en ‘Naar Werk’ hebben tot doel jongeren werkfit te krijgen en te begeleiden naar een betaalde baan, waarbij wordt gestreefd naar een duurzame plaatsing. Onze jobcoaches ondersteunen niet alleen de jongeren bij dit traject, ook de werkgever wordt hierbij ondersteund. Met de focus meer gericht op de mogelijkheden dan op de beperkingen.  

Thuiszitten is geen optie

Wij vinden dat jongeren niet thuis horen te zitten, maar binnen hun eigen mogelijkheden aan de slag moeten kunnen binnen een arbeidsmatige context. Onze kracht ligt in een sluitende aanpak: we starten zo vroeg mogelijk met de begeleiding en gaan vaak al aan de slag terwijl de jongeren nog op school zitten of zo snel mogelijk daarna. We bouwen een vertrouwensband op en hebben vooral een lange adem. Het resultaat? Ruim 85% van onze cliënten werkt na drie jaar nog steeds bij dezelfde werkgever.

 

Onze jarenlange ervaring én het succesvolle slagingspercentage van 85% voor duurzame bemiddeling bevestigt ons in de overtuiging dat wij in de veranderende wereld van arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie écht iets kunnen betekenen en realiseren voor jongeren en (jong)volwassenen.

De juiste match, omdat we...

  • de taal van de jongeren én van de werkgevers spreken
  • jarenlange ervaring hebben met jongeren met een complexe problematiek
  • een uitgebreid netwerk hebben
  • over de beste jobcoaches beschikken
  • met de voeten in de klei staan
  • ook zorg, ondersteuning en passend onderwijs kunnen bieden

Daarnaast verzorgt Sterk in Werk in samenwerking met Koraal Kennis opleidingen op het gebied van jobcoaching, re-integratie en wet- en regelgeving.

Sterk in Werk is een erkende jobcoach-organisatie en heeft het Blik op Werk-keurmerk.

Meer weten?

Wil je meer weten over Sterk in Werk? Bekijk dan eens de flyer 'Sterk in Werk: de juiste match'.
Of neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.