Consultatie & Second opinion

Soms is de problematiek van een cliënt of leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags-, systeem- en psychische problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op zoek naar een goede second opinion. Een deskundige die jou vanuit zijn eigen expertise kan helpen en adviseren.

De Hondsberg

De specialisten van De Hondsberg bieden consultatie, advies en second opinion aan professionals van zorgen onderwijsinstellingen. Samen met professionals, ouders en kinderen/ jongeren zoeken onze specialisten naar verklaringen voor de ontstane problematiek en naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

Heeft u inhoudelijke vragen?

Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur. Onze professionals zijn elke werkdag tussen 13:00 en 14:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 013 – 52 32 833.

Vragen over seksuele uitbuiting?

Wil je sparren over signalen die duiden op seksuele uitbuiting bij iemand in je omgeving? Bij een leerling, een cliënt of misschien wel bij jezelf? Vertelt je onderbuikgevoel je dat er iets niet klopt? Of wil je meer weten over de behandeling die we bieden aan slachtoffers van seksuele uitbuiting? 

Twijfel dan niet en neem contact met ons op!

We zijn 24/7 bereikbaar via het e-mailadres vragenoveruitbuiting@koraal.nl. Bel je liever met één van onze medewerkers? Dat kan ook. Je kunt ons vrijblijvend bellen op dinsdagen en donderdagen van 9 tot 12 uur. De consultatielijn is bereikbaar via 088 - 50 57 410.

Koraal Consultatie Team

Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een gespecialiseerde (KJ)psychiater, een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist en een Systeemdeskundige. Waar nodig kunnen we, om de vraag optimaal te beantwoorden, aanvullende expertise op maat inschakelen vanuit een zogenoemde expertiseschil. Denk daarbij aan een verpleegkundig specialist, gespecialiseerde diagnostici, vaktherapeuten, medici en coaches.

Het KCT biedt zijn dienstverlening zowel intern (binnen Koraal) als extern aan. Zorg- en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van het KCT door contact op te nemen met het KCT.

Meer weten over het KCT? Neem tijdens kantooruren contact op met het secretariaat van het KCT:
Telefoon: 06 - 13 23 55 93
E-mail: kct@koraal.nl