Consultatie, advies, training en scholing

Loopt u in de thuissituatie, op school of in een zorgsetting vast met een kind of jongere? Dan kunt u voor consultatie en advies, second opinion en training en scholing terecht bij Koraal-locatie De Hondsberg.

Onze deskundigen gaan samen met professionals, ouders en een kind of jongere op zoek naar verklaringen voor problemen die zijn ontstaan en naar mogelijkheden om de ontwikkelingskansen van het betreffende kind of jongere te verbeteren. Daarnaast verzorgen wij trainingen en scholing.

Consultatie en advies

Bij consultatie en advies geven onze professionals op een systematische wijze advies over een specifieke (hulpvraag van een) jeugdige.

Het consult vindt plaats op verzoek van u als gemeente, regionaal expertteam, verwijzer of collega zorgprofessional. Bij consultatie neemt De Hondsberg de behandeling niet over.

Kenmerken zijn: 

  • Het betreft vragen die een hulpverlener heeft over een jeugdige.
  • Het is incidenteel.  
  • Het vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid.  
  • U krijgt een concreet advies, nieuw inzicht of perspectief.
  • U blijft primair verantwoordelijk voor de behandeling of het casemanagement.  

Om zo goed en snel mogelijk consultatie en advies te kunnen bieden, vragen wij u dit aanmeldformulier in te vullen. Na het invullen van het formulier, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op.

Aanvraagformulier consultatie

Second opinion

Ook kunt u bij ons terecht voor een herbeoordeling van een zorgvraag of een diagnose en behandeladvies. Onze professionals kunnen - eventueel op locatie - een second opinion uitvoeren op verzoek van een kind, jongere, ouders of een behandelaar. We vervullen dan een tijdelijke rol in de reeds bestaande zorgverlening. Uitgangspunt is dat u zelf verder kunt met het kind of de jongere.

Training en scholing

Aan behandelaren biedt De Hondsberg  trainings- en scholingstrajecten aan voor het vergroten van kennis en vaardigheden rondom het begeleiden van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en (externaliserende) gedragsproblematiek.
Ook geven onze professionals en trainers klinische lessen, zijn zij gastdocent op MBO-, HBO- en WO-opleidingen en kunnen zij een lezing of workshop verzorgen tijdens een symposium of soortgelijke evenementen.

Deze trajecten kunnen op maat en desgewenst ook op locatie (incompany) worden geboden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact op met ons cliëntenbureau via 013 - 52 32 826.