Consultatie, advies en second opinion

Loopt u in de thuissituatie, op school of in een zorgsetting vast met een kind of jongere? Dan kunt u voor consultatie, advies en second opinion terecht bij Koraal-locatie De Hondsberg.

Onze deskundigen gaan samen met professionals, ouders en een kind of jongere op zoek naar verklaringen voor problemen die zijn onstaan en naar mogelijkheden om de ontwikkelingskansen van het betreffende kind of jongere te verbeteren. Daarnaast verzorgen wij trainingen en scholing.

Consultatie en advies
Bij consultatie en advies geven onze professionals incidenteel of structureel advies aan u als behandelaar. U bent werkzaam in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, specialistische GGZ of een daarmee vergelijkbare sector. Wij nemen de zorg niet van u over, maar helpen u verder zodat u op een gegeven moment zelf in staat bent om een kind of jongere verder te begeleiden. We kunnen u mondeling, schriftelijk (via e-mail) of telefonisch ondersteunen.

Second opinion
Wilt u een herbeoordeling van een zorgvraag of een diagnose en behandeladvies? Dan kunnen onze professionals - eventueel op locatie - een second opinion uitvoeren op verzoek van een kind, jongere, ouders of een behandelaar. We vervullen dan een tijdelijke rol in de reeds bestaande zorgverlening. Uitgangspunt is dat u zelf verder kunt met het kind of de jongere.

Training en scholing
De Hondsberg biedt trainingsen scholingstrajecten aan u als behandelaar voor het vergroten van kennis en vaardigheden rondom het begeiden van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en (externaliserende) gedragsproblematiek. Ook geven onze professionals en trainers klinische lessen, zijn zij gastdocent op MBO-, HBO- en WO-opleidingen en kunnen zij een lezing of workshop verzorgen tijdens een symposium of soortgelijke evenementen.

Deze trajecten kunnen op maat en desgewenst ook op locatie (incompany) worden geboden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact op met ons cliëntenbureau via 013 - 52 32 826.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de consultatie, advies en second opinion van De Hondsberg? Klik dan op het onderstaande item om de flyer te downloaden.