Verantwoording

Koraal is zich bewust van zijn belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van integrale ondersteuning aan mensen met (complexe) beperkingen en/of belemmeringen. Deze ondersteuning vindt in samenhang plaats op het terrein van jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en participatie.

We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de cliënten en leerlingen van ons mogen verwachten. De kwaliteitsmanagementsystemen waarmee onze stichtingen werken zijn hierbij onmisbaar.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een cliënt, leerling of medewerker ontevreden is over de gang van zaken bij een stichting. We vinden het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten én medewerkers.

In dit onderdeel van de website vindt u ook meer informatie over de ANBI-status van Koraal. Een uitgebreide verantwoording vindt u op onze Jaarverslagen-pagina.

Meer weten?

Klik op één van de onderstaande items voor meer informatie.