Speciaal onderwijs

We vinden het belangrijk dat jij je fijn voelt op school. Sommige leerlingen kunnen zich het beste ontwikkelen als ze weten wat ze kunnen verwachten. Structuur en dagelijkse routines zijn dan belangrijk. Andere leerlingen hebben meer uitdaging nodig. Wij kijken naar wat jij kunt en leuk vindt. Zo ontdekken we jouw talenten. We stimuleren jou om je te ontwikkelen. Als je zelf ervaart dat je vooruit gaat, krijg je stapje voor stapje steeds meer vertrouwen in jezelf, in anderen en in je toekomst.

Binnen Koraal richten de stichtingen Saltho Onderwijs, Het Driespan en De Vlinder zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met ruim 500 leerlingen voor speciaal onderwijs in de regio's Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant en Expertise Centrum. Het Driespan heeft dertien scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal ruim 1600 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. Kinderen en jongeren die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden, gaan naar scholen die vallen onder cluster 4. De scholen van Saltho Onderwijs, Het Driespan en De Vlinder zijn cluster 4-scholen.

Scholen

Koraal biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs via Het Driespan, Saltho Onderwijs en De Vlinder. Klik op de onderstaande items om te kijken welke scholen vallen onder Het Driespan en Saltho Onderwijs en bezoek rechstreeks de pagina van school De Vlinder.