De interessetest voor praktische beroepen

SIWIT

Om met plezier te werken, is het belangrijk dat je een beroep kiest dat je leuk vindt. Wie met plezier naar zijn werk gaat, voelt zich gezonder, is gemotiveerder en presteert beter. Soms is het lastig om te vertellen wat je interesses precies zijn. In dat geval kan SIWIT ondersteuning bieden. SIWIT is een interessetest voor praktische beroepen die inzicht geeft in gevraagde competenties. De test is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

Voor wie is SIWIT?

SIWIT is een beroepsinteressetest die zich richt op jongeren en volwassenen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de begeleiding richting de best passende werkplek voor deze groep is onderzoek naar beroepsinteresse uiterst belangrijk. Een goede match tussen beroepsinteresse en werk vermindert de kans op uitval. Een voldoende op de doelgroep toegesneden instrument houdt rekening met functies die zijn afgestemd op het capaciteitsniveau van de kandidaat en houdt tevens rekening met het feit dat de doelgroep beperkt in staat is om de uitkomsten van de test volledig te bevatten.

SIWIT koppelt interesses aan persoonlijke mogelijkheden. Daarom is het voor jongeren en volwassenen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt een prima hulpmiddel om tot een juiste beroepskeuze te komen.

Hoe werkt het?

SIWIT is een online test. Een begeleider nodigt een kandidaat uit om de SIWIT beroepsinteressetest in te vullen op een computer. De test kan worden gemaakt op school, bij een begeleider op kantoor, of zelfs gewoon thuis. Als de SIWIT-beroepsinteressetest helemaal is ingevuld, krijgt de begeleider van de kandidaat via e-mail een rapport met daarin een overzicht van de beroepsinteresses van de kandidaat. In de rapportage wordt vermeld welke beroepen er allemaal bij die interesse passen. En wat je ervoor moet kunnen.

Als een kandidaat bijvoorbeeld aangeeft dat lassen hem een leuk beroep lijkt, dan is het goed om samen met de begeleider te bespreken dat je daarvoor onder andere nauwkeurig moet kunnen werken. Op deze manier kunnen de begeleider en de kandidaat bespreken welke van de door SIWIT voorgestelde beroepen passen bij de competenties van de kandidaat.

Aanvraag SIWIT-account

De beroepsinteressetest SIWIT is bestemd voor iedere loopbaanadviseur, trajectbegeleider, studieadviseur, leerkracht en alle andere professionals die de omschreven doelgroep begeleiden naar een passende werkplek.

Er kan een keuze worden gemaakt uit:

Meer weten?

Meer weten over de SIWIT beroepsinteressetest of wil je alle informatie nog eens rustig nalezen? Neem dan contact op met Olga Zwaneveld of download onze flyer over SIWIT.