Jeugdhulp

Het liefst thuis en anders zo thuis mogelijk. Er is een duidelijke koerswijziging zichtbaar van minder residentiële jeugdhulp, naar intensievere ambulante ondersteuning voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen en hun ouders.

Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek én uit de ervaringen die wij binnen Koraal zelf hebben opgedaan, dat specialistische hulp nóg beter kan door deze meer preventief, thuis, gezins- en traumagericht en intensiever aan te bieden. 

Traumasensitieve aanpak
Kinderen en jongeren die wij ontmoeten hebben veelal ingrijpende jeugdervaringen meegemaakt. Dat geldt vaak ook voor hun ouders. Dit werkt door in het gezin en in hun individuele ontwikkeling. Door te kiezen voor een traumasensitieve en gezinsgerichte aanpak, werken we aan de basis om te kunnen herstellen en perspectief te creëren voor het hele gezin.

Het liefst thuis en anders zo thuis mogelijk. Dat leverde vier vormen van ondersteuningsbehoefte op waar wij onze begeleiding en behandeling op afstemmen.


Preventief


Kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders of verzorgers en gaan naar school, werk of dagbesteding in de eigen omgeving. We dragen met onze specialistische kennis en expertise bij aan een preventief jeugdbeleid. Door tijdig bronnen van stress samen met het gezin te verminderen, investeren in een  liefdevol, ondersteunend en beschermend gezinsleven. Zo ontstaan reserves voor de schadelijke gevolgen van ingrijpende ervaringen en kunnen kinderen en jongeren zich gezond ontwikkelen. 


Ondersteuning thuis (ambulant)


Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen thuis, op school of in de vrije tijd behandeling of begeleiding. Kwaliteit van leven in de eigen omgeving staat daarbij voorop en is het uitgangspunt van de ingezette, multidisciplinaire 
hulp. Deze is bij voorkeur zo kort en zo op maat mogelijk. De onderlinge verbondenheid van de psychische en fysieke gezondheid van ouders en hun kinderen maakt dat ambulante ondersteuning zich op het gehele gezin richt. Kinderen en jongeren gaan in hun eigen omgeving naar school, werk of dagbesteding.


Ondersteuning thuis en buitenshuis (ambulant en intramuraal)


Kinderen, jongeren en gezinnen worden thuis begeleid en behandeld, maar als dat nodig is, bestaat de mogelijkheid dat een kind of jongere gedeeltelijk buitenshuis verblijft en wordt behandeld. Denk bijvoorbeeld aan een parttime verblijf op een leefgroep, slapen op een logeeradres of naar school gaan op een school van Koraal. Ook hier geldt weer: zo kort en zo op maat mogelijk. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 


Ondersteuning buitenshuis (intramuraal)


Kinderen, jongeren en/of het hele gezin worden zo kort als mogelijk opgenomen op een leefgroep, in een  kliniek of gezinshuis die deel uitmaken van een van onze orthopedagogische behandelcentra. Zij volgen een intensief begeleidings- en behandeltraject. De kinderen en jongeren gaan in hun eigen omgeving, binnen of in de buurt van de behandelsetting naar school, werk of dagbesteding. 
 

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod