Jeugdhulp

Het liefst thuis en anders zo thuis mogelijk. Er is een duidelijke koerswijziging zichtbaar van minder residentiële jeugdhulp, naar intensievere ambulante ondersteuning voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen en hun ouders.

Alle kinderen een thuis. Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Het liefst thuis. Daar willen wij kinderen, ouders en hun netwerk ondersteunen. We doen dit door het bieden van passende, gezinsgerichte en traumasensitieve hulp en onderwijs.
Inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en ervaringskennis zijn geïntegreerd in hulp en onderwijs.

Wij zijn er voor kinderen en / of ouders met cognitieve en adaptieve problemen. Een herstelondersteunend en ontwikkelingsgericht klimaat staat centraal. Uitgangspunt is dat de geboden hulp en het onderwijs bijdragen aan ontwikkelingskansen en veerkrachtversterking. Trauma Informed Care vormt hiervoor de basis bij Koraal.

Stress in gezinnen

Kinderen en jongeren die wij ontmoeten hebben vaak ingrijpende jeugdervaringen achter de rug. Ook is er meestal veel stress in hun leven. Dat geldt vaak ook voor hun ouders. Deze (jeugd)ervaringen en stress kunnen ervoor zorgen dat ontwikkeling, gezondheid, gedrag, welzijn ouderschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Ook kunnen patronen uit het verleden een negatieve invloed op het huidige gezinsfunctioneren hebben.

Passende hulp en steun kan het gezin helpen om patronen te doorbreken, het verleden te verwerken, nieuwe vaardigheden te leren en weer op eigen kracht, in verbinding met voor hen belangrijke anderen, verder te kunnen. Door te kiezen voor een traumasensitieve en gezinsgerichte werkwijze, investeren we in de basis van herstel en ontwikkeling en ontstaat er perspectief voor het gehele gezin.

Trauma Informed Care

Wij geven traumasensitief en gezinsgericht werken vorm vanuit het organisatiebrede, en op krachten gerichte, raamwerk Trauma Informed Care (TIC). Van het raamwerk heeft Koraal een samenvatting Trauma Informed Care gemaakt. 

Trauma Informed Care is internationaal ontwikkeld vanuit het besef dat veel mensen die om hulp vragen of hulp nodig hebben, veel hebben meegemaakt in hun leven. Zeker mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen. Jeugdervaringen, zowel positief als negatief, vormen de basis voor ontwikkeling, gedrag, welbevinden en gezondheid in je hele leven. In traditionele hulpverlening werd hier nog onvoldoende rekening mee gehouden.

Ook is er vanuit TIC veel oog voor de medewerkers, zij zijn immers hun eigen instrument. Het is belangrijk dat zij zichzelf goed kennen en vanuit een kalm brein warme verbindingen kunnen aangaan, waarbij ze naast de ander gaan staan vanuit gelijkwaardigheid.

Uit wetenschappelijk onderzoek én uit de ervaringen die wij binnen Koraal zelf hebben opgedaan, blijkt dat specialistische hulp nóg beter kan door deze meer preventief, thuis, gezins- en traumagericht en intensiever aan te bieden. Koraal gebruikt de ARTIC® vragenlijst om te meten hoever we zijn op weg naar een TIC-organisatie.
 

Klik om de afbeelding in volledige grootte te bekijken...

Ingrijpende jeugdervaringen

Ingrijpende jeugdervaringen, of Adverse Childhood Experiences (ACE’s), vormen een risico voor welzijn, (hersen)ontwikkeling en gedrag. Maar ook voor psychische en lichamelijke gezondheid. Niet alleen in de kindertijd, maar de gevolgen kunnen een leven lang een rol spelen.

ACE’s kunnen leiden tot problemen op het gebied van leren, relaties met anderen en het reguleren van je emoties en je gedrag. Maar ook tot psychische of lichamelijke gezondheidsproblemen. De gevolgen van ACE’s ontstaan onder andere door hun invloed op de zich ontwikkelende hersenen, maar ook op de fysiologische systemen.

ACE’s kunnen dus ernstige gevolgen hebben, maar vormen ook vermijdbare risico’s voor de gezonde ontwikkeling van kind tot volwassene. Tijdige kennis, ondersteuning aan kinderen én ondersteuning aan ouders en andere voor het kind belangrijke verzorgers, kan een groot verschil maken! Daar wil Koraal bij helpen. Daarom geloven wij dat de hulp niet alleen voor het kind moet zijn, maar ook de ouders en anderen die belangrijk zijn voor het kind en het gezin.

Beschermende en compenserende jeugdervaringen

Gelukkig is bekend dat beschermende en compenserende ervaringen hele belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van ACE’s en het verminderen of voorkomen van schade. Ze bevorderen welbevinden, ontwikkeling, gedrag en gezondheid. Ze komen voort uit relaties en hulpbronnen.

Soms stapelt de stress in gezinnen zo op, dat de balans tijdelijk zoek kan raken. Dan zijn er meer problemen dan bronnen van steun en kracht. Allerlei factoren kunnen hier een rol in spelen. Problemen van het kind, de ouder, in de opvoeding, het gezinsfunctioneren, met financiën of huisvesting, het verleden, het netwerk of met de hulpverlening. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren.

Als jullie ons betrekken bij jullie leven, dan gaan we graag samen op zoek naar wat bij jullie past op het gebied van behandeling, hulp en eventueel onderwijs of participatie om weer te komen tot een nieuwe balans. Waar de behandeling of het onderwijs ook plaatsvindt, we sluiten aan bij het levensverhaal van jou en je gezin. Om de wortels van de huidige problemen goed te kunnen behandelen, beginnen we samen met een gedeelde verklarende analyse.

Jij en je ouders hebben alle kennis over jullie leven. Wij hebben kennis over het ondersteunen van kinderen en jongeren met cognitieve en/of adaptieve beperkingen en hun ouders die problemen ervaren in het dagelijkse leven. Zo komen we samen verder. Waar zitten de lasten en waar zitten de krachten? Heb je of hebben jullie ingrijpende ervaringen meegemaakt waar je hulp bij wilt?  Wat zijn ervaringen die jou of jullie hebben beschermd, gesteund of geholpen?

Ontwikkelingsbevorderend en herstelgericht klimaat

We vinden het belangrijk dat er bij Koraal en bij jullie thuis een omgeving is, waarin kinderen en ouders met problemen zich gezien, gehoord en begrepen voelen en kunnen herstellen en ontwikkelen. Regulatie, Verbinding en Veiligheid vormen daarin de basis. Niet alleen voor mensen die veel hebben meegemaakt in hun leven, maar voor iedereen. Het helpt om stress te verlagen, elkaars gedrag beter te begrijpen en elkaar beter te kunnen ondersteunen.

Wanneer er veilige verbinding is en het brein kalm is, kun je kiezen om anders op elkaar te reageren. Dit vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling voor kinderen, maar ook voor verdere ontwikkeling voor  volwassenen. 
Omdat wij weten hoe belangrijk Regulatie, Verbinding en veiligheid zijn, vinden we het belangrijk dat we in elk kort of langdurend contact werken vanuit verbinding, informatie, respect en hoop.

Behandeling

Het liefst thuis en anders zo thuis mogelijk
Het liefst thuis en anders zo thuis mogelijk levert vier vormen van ondersteuningsbehoefte op waar wij onze begeleiding en behandeling op afstemmen. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, zo kort en op maat mogelijk.

Preventief
Kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders of verzorgers en gaan naar school, werk of dagbesteding in de eigen omgeving. We dragen met onze specialistische kennis en expertise bij aan een preventief jeugdbeleid. Door tijdig bronnen van stress samen met het gezin te verminderen en te investeren in een  liefdevol, ondersteunend en beschermend gezinsleven. Zo ontstaan reserves voor de schadelijke gevolgen van ingrijpende ervaringen en kunnen kinderen en jongeren zich gezond ontwikkelen.

Ondersteuning thuis (ambulant)
Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen thuis, op school of in de vrije tijd behandeling of begeleiding. Kwaliteit van leven in de eigen omgeving staat daarbij voorop en is het uitgangspunt van de ingezette, multidisciplinaire hulp. De onderlinge verbondenheid van de psychische en fysieke gezondheid van ouders en hun kinderen maakt dat ambulante ondersteuning zich op het gehele gezin richt. Kinderen en jongeren gaan in hun eigen omgeving naar school, werk of dagbesteding.

Ondersteuning thuis en buitenshuis (ambulant en intramuraal)
Kinderen, jongeren en gezinnen worden thuis begeleid en behandeld, maar als dat nodig is, bestaat de mogelijkheid dat een kind of jongere of het gezin gedeeltelijk buitenshuis verblijft en wordt behandeld. Denk bijvoorbeeld aan een parttime verblijf op een leefgroep, slapen op een logeeradres of naar school gaan op een school van Koraal. Binnen veel Koraal scholen wordt ook al traumasensitief gewerkt, wat de behandelresultaten versterkt.

Ondersteuning buitenshuis (intramuraal)
Kinderen, jongeren en/of het hele gezin worden zo kort als mogelijk opgenomen op een leefgroep, in een  kliniek of gezinshuis die deel uitmaken van een van onze orthopedagogische behandelcentra. Zij volgen een intensief begeleidings- en behandeltraject. De kinderen en jongeren gaan in hun eigen omgeving, binnen of in de buurt van de behandelsetting naar school, werk of dagbesteding. KINGS is hier een voorbeeld van.

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod.