De Vlinder

De Vlinder is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 4 en 13 jaar oud. Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en psychiatrische problematiek krijgen hier onderwijs dat bij hen aansluit. De Vlinder is gevestigd in Reek.
Meer weten?

Telefoon: 0486 - 49 29 49
E-mail: sdevlinder@koraal.nl​
Schoolleider: Elly Derks

De Vlinder 

De Vlinder is een Vreedzame School. Dat betekent dat respectvol met elkaar omgaan, veiligheid, betrokkenheid bij elkaar en conflicten op een vreedzame manier oplossen belangrijk zijn op school. In elk leerjaar krijg je wekelijks een themales die hierbij past. Dit zorgt voor een school waar we op een positieve manier met elkaar omgaan, waar jij je veilig voelt en waar je gezien en gehoord wordt.

Daarnaast zijn structuur en rust voor jou belangrijk op school, zodat jij je goed kan leren concentreren en weet waar je aan toe bent. We werken daarom met vaste dagelijkse routines. Naast de gewone vakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van je sociale vaardigheden. Je leert beter met je gevoelens om te gaan, je in te leven in anderen en hoe je conflicten zelf kunt oplossen.

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Vlinder? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Elly Derks.

T 0486 - 49 29 49
E sdevlinder@koraal.nl

Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Adres
Mgr. Suijsstraat 10
5375 AG Reek