Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken.

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

We vragen cliënten, leerlingen, hun familie of wettelijke vertegenwoordigers en onze medewerkers dan ook om het te melden als zaken anders hadden moeten of kunnen verlopen. Elke klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Meer informatie

Wil je meer weten over de klachtenregeling van Koraal? Klik dan op de onderstaande links om de bijbehorende pdf's te downloaden.

Contactgegevens


Centraal klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de centraal klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De centraal klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen (klachtencommissie en/of geschillencommissie). Je kunt contact opnemen met de centraal klachtenfunctionaris via de onderstaande contactgegevens:

Postadres Postbus 5109, 6130 PC Sittard
E-mail klachtenfunctionaris@koraal.nl

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan. Kijk hieronder voor de contactgegevens die voor jou van toepassing zijn:

Jeugdhulp, gehandicaptenzorg en arbeidsparticipatie

Klachtencommissie cliënten
Mart Tindemans
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Onderwijs

Als ouder/verzorger kun je een officiële schriftelijke klacht indienen bij de directie van de onderwijsorganisatie. Mocht er geen oplossing gevonden worden, dan kun je als ouder/verzorger een schriftelijke klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44  34 17

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 95 90

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Voor cliënten en leerlingen (en hun ouders/verzorgers/verwanten) betekent dit dat ze contact kunnen opnemen met een externe vertrouwenspersoon. In het uitklapmenu vind je de algemene contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen. Je kunt contact opnemen met de betreffende organisatie, deze organisatie verwijst je naar de vertrouwenspersoon die voor jou van toepassing is. De persoonlijke contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden ook via de groepen van de cliënten bekendgemaakt. 

Ook medewerkers kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon, zie het uitklapmenu voor de contactgegevens.

Vertrouwenspersonen cliënten en leerlingen

Binnen Koraal heeft elke locatie een eigen externe vertrouwenspersoon voor cliënten of leerlingen (en hun ouders/verzorgers/verwanten). Hieronder vind je een kort overzicht met contactgegevens. Wil je meer weten? Kijk dan op de locatiepagina's van de desbetreffende locatie op deze website.


Maasveld / Op de Bies / Gastenhof 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl 
Cliënten Jeugdwet  Jeugdvertrouwenspersoon AKJ
Tel. 088 - 555 10 00
www.akj.nl 
Cliënten WMO       Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 010 22 22
www.meezuidlimburg.nl 
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl


St. Anna / Gastenhof 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliënten Jeugdwet Jeugdvertrouwenspersoon AKJ
Tel. 088 - 555 10 00
www.akj.nl 
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 465 35 55
www.meedemeentgroep.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl

De La Salle / De Hondsberg / Maashorst

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Zorgbelang Brabant
Tel. 013 - 594 21 70
www.zorgbelang-brabant.nl 
Cliënten Jeugdwet Jeugdvertrouwenspersoon
Zorgbelang Brabant
Tel. 013 - 594 21 70
www.zorgbelang-brabant.nl

Het Driespan
Vertrouwenspersoon voor leerlingen volgt zsm.

Saltho Onderwijs
Vertrouwenspersoon voor leerlingen volgt zsm.

Vertrouwenspersonen medewerkers

Koraal heeft twee vertrouwenspersonen medewerkers: één voor de medewerkers van onze locaties in Limburg en één voor de medewerkers van onze locaties in Noord-Brabant.

Ben je werkzaam bij één van onze locaties in Limburg? Dan kun je contact opnemen met:

Petra Zinken (Gimd)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl


Ben je werkzaam bij één van onze locaties of scholen in Noord-Brabant? Dan kun je contact opnemen met:

Renate van Leeuwen
Tel. 013 - 523 28 53
vertrouwenspersoonhb@koraal.nl


Werk jij bij een Koraal locatie met een interne vertrouwenspersoon voor medewerkers en vind je het prettiger om met een externe vertrouwenspersoon te praten? Neem dan contact op met:

Gimd
Petra Zinken
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl