Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken.

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Bij Koraal vinden we het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

We nodigen cliënten, jongeren, leerlingen, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers dan ook uit om het aan te geven als zij vinden dat zaken binnen Koraal anders hadden moeten of kunnen verlopen. 

Als je ontevreden bent of een klacht hebt, kun je hier op verschillende manieren mee omgaan.

Bespreken en bemiddelen
Koraal is een open organisatie; we willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken en willen zoveel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken. Als er onvrede is, bespreek het dan eerst met degene om wie het gaat of bijvoorbeeld met respectievelijk een groepsleider, medewerker, jobcoach, collega of leidinggevende. Wanneer dit niet werkt of niet wenselijk is, dan kun je altijd bij iemand terecht die je verder kan helpen en ondersteunen.

Behandelen
Kom je er samen niet goed uit, dan kun je een formele klacht indienen.

Klachtroutes

De route die je als cliënt, jongere, leerling, ouder/wettelijk vertegenwoordiger of medewerker kunt afleggen wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt, is niet voor iedereen hetzelfde. Binnen Koraal zijn er verschillende klachtroutes:  

  • Klachtroute zorg
  • Klachtroute jeugd
  • Klachtroute onvrijwillige zorg (KCOZ)
  • Klachtroute onderwijs
  • Klachtroute Sterk in Werk
  • Klachtroute medewerkers

Aan de naam van de klachtroute kun je zien welke klachtroute voor jou van toepassing is. Voor een cliënt uit de Langdurige Zorg bijvoorbeeld geldt de klachtroute zorg, voor een jongere met een indicatie vanuit de Jeugdwet geldt de klachtroute jeugd en voor een leerling van één van onze onderwijslocaties is er de klachtroute onderwijs.

Stroomschema's
Ben je ontevreden of heb je een klacht? En wil je weten welke mogelijkheden je hebt? Een stroomschema kan je verder helpen. Een stroomschema is een overzichtelijk schema, zodat je in één oogopslag kunt zien, wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Klik hieronder op het stroomschema dat voor jou van toepassing is:

Meer informatie

Wil je meer weten over de klachtenregeling van Koraal? Klik dan op de onderstaande links om de bijbehorende pdf's te downloaden.

Contactgegevens


Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, jongeren, leerlingen en hun ouders/verwanten. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan jou ondersteunen of begeleiden, advies geven of informatie verstrekken en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de ontevredenheid of klacht doorspreken: bespreken en bemiddelen of behandelen. Je kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via de onderstaande contactgegevens:

Postadres Postbus 5109, 6130 PC Sittard
E-mail klachtenfunctionaris@koraal.nl
Telefoon 06 - 13 69 59 27

Een klacht indienen
Kom je er samen niet goed uit, dan kan een klacht worden voorgelegd aan een klachtencommissie. Het is afhankelijk van de klachtroute op welke wijze dit proces verloopt. Raadpleeg hiervoor het stroomschema dat voor jou van toepassing is. In de uitklapmenu's hieronder vind je een aantal belangrijke contactgegevens met betrekking tot de diverse klachtroutes.

Contactgegevens klacht zorg

Voor een cliënt met een indicatie langdurige zorg en/of diens ouder/wettelijk vertegenwoordiger verloopt het indienen van een officiële klacht via de klachtenfunctionaris van Koraal:

Klachtenfunctionaris
klachtenfunctionaris@koraal.nl  
Tel. 06 - 13 69 59 27

Indien men niet tevreden is over het oordeel en advies van de klachtenfunctionaris, kan men de klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. 

De Geschillencommissie Zorg 
Kijk voor de actuele contactgegevens op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Contactgegevens klacht jeugd

Voor een jongere met een indicatie Jeugdwet en/of diens ouder/wettelijk vertegenwoordiger verloopt het indienen van een officiële klacht in eerste instantie via de klachtenfunctionaris van Koraal:

Klachtenfunctionaris 
klachtenfunctionaris@koraal.nl  
Tel. 06 - 13 69 59 27

De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht en stuurt deze vervolgens door naar de Klachtencommissie Jeugd van Koraal. Er volgt een oordeel en advies door de voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd.

Contactgegevens klacht onderwijs

Voor een leerling of ouder/wettelijk vertegenwoordiger van één van onze onderwijslocaties verloopt het indienen van een officiële klacht via de regiodirecteur van de desbetreffende onderwijsstichting.

De regiodirecteur zal middels een gesprek met beide partijen proberen om alsnog tot een oplossing te komen. De contactgegevens van het regiosecretariaat zijn te vinden op de websitepagina van de onderwijsstichting.

Indien men na dit gesprek nog steeds niet tevreden is, kan men de klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

LKC Onderwijsgeschillen
www.onderwijsgeschillen.nl
 

Contactgegevens klacht Sterk in Werk

Voor een cliënt of jongere van Sterk in Werk en/of diens ouder/wettelijk vertegenwoordiger verloopt het indienen van een officiële klacht via de klachtenfunctionaris van Koraal:

Klachtenfunctionaris
klachtenfunctionaris@koraal.nl 
Tel. 06 - 13 69 59 27

Indien men niet tevreden is over het oordeel en advies van de klachtenfunctionaris, kan men een klacht indienen bij het college van Arbritage van Blik op Werk:
Per e-mail: info@blikopwerk.nl
Per post: Blik op Werk, Postbus 2707, 3500 GS Utrecht

Meer informatie over Blik op Werk: www.blikopwerk.nl

Contactgegevens klacht medewerkers

Voor een medewerker van Koraal verloopt het indienen van een officiële klacht via de ambtelijk secretaris Klachtencommissie medewerkers:

Evelyn Theunissen
etheunissen@koraal.nl  
Tel. 06 - 22 44 34 17

Of per post:
Koraal
t.a.v. Klachtencommissie medewerkers
Postbus 5109
6130 PC Sittard

De klachtencommissie medewerkers is als volgt samengesteld:
De heer Servé Kuijer (voorzitter)
Mevrouw Inge Muis (vice-voorzitter)
De heer René Stijns (lid)

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Voor cliënten en leerlingen (en hun ouders/verzorgers/verwanten) betekent dit dat ze contact kunnen opnemen met een externe vertrouwenspersoon. In het uitklapmenu vind je de algemene contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen. Je kunt contact opnemen met de betreffende organisatie, deze organisatie verwijst je naar de vertrouwenspersoon die voor jou van toepassing is. De persoonlijke contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden ook via de groepen van de cliënten bekendgemaakt. 

Ook medewerkers kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon, zie het uitklapmenu voor de contactgegevens.

Vertrouwenspersonen cliënten en leerlingen

Binnen Koraal heeft elke locatie een eigen externe vertrouwenspersoon voor cliënten of leerlingen (en hun ouders/verzorgers/verwanten). Hieronder vind je een kort overzicht met contactgegevens. Wil je meer weten? Kijk dan op de locatiepagina's van de desbetreffende locatie op deze website.


Maasveld / Op de Bies / Gastenhof 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl 
Cliënten Jeugdwet  Jeugdstem - vertrouwenspersonen AKJ
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl
Cliënten WMO       Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 010 22 22
www.meezuidlimburg.nl 
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl


St. Anna / Gastenhof 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliënten Jeugdwet Jeugdstem - vertrouwenspersonen AKJ
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 465 35 55
www.meedemeentgroep.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl

De La Salle / De Hondsberg / Maashorst

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
Zorgbelang Brabant
Tel. 013 - 594 21 70
www.zorgbelang-brabant.nl 
Cliënten Jeugdwet Jeugdvertrouwenspersoon
Zorgbelang Brabant
Tel. 013 - 594 21 70
www.zorgbelang-brabant.nl

Het Driespan
Vertrouwenspersonen Het Driespan

Saltho Onderwijs
Vertrouwenspersoon voor leerlingen

Vertrouwenspersoon medewerkers

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers: 

Gimd
Petra Zinken (medewerkers Limburg)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Anita Kuijpers (medewerkers Noord-Brabant)
Tel. 06 - 38 94 62 96
a.kuijpers@gimd.nl 

Per 16 mei 2024:

Ilse Roelands (medewerkers Noord-Brabant)
​06 - 39 34 13 42
i.roelands@gimd.nl