Opleiden

Koraal werkt voor een vaak complexe doelgroep en hecht dan ook veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers.

Bij Koraal Kennis wordt het post-academisch landschap binnen Koraal vormgegeven. Zo starten binnen Koraal elk jaar een aantal medewerkers met de post-academische opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Deze opleidingen worden verzorgd door RINO-Zuid en Koraal is één van de praktijkopleiders.

Koraal biedt daarnaast stage- en opleidingsmogelijkheden aan bijvoorbeeld studenten psychiatrie en AVG (arts verstandelijk gehandicapten), onderwijspsychologen en gedragswetenschappers.

Het standaard curriculum wordt binnen Koraal aangevuld met een cyclus van interne kennisbijeenkomsten, zodat alle mensen die binnen Koraal op post-HBO worden opgeleid een goed en breed beeld krijgen van de wereld van Koraal en onze doelgroepen.

Klik hier voor meer informatie over werken bij Koraal