Over Koraal

Wie je ook bent en wat je ook kunt... wij vinden dat iedereen regisseur moet kunnen zijn van zijn eigen leven en waar mogelijk actief deel moet kunnen nemen aan de maatschappij. Omdat wij binnen elk van de levensdomeinen (zorg, onderwijs en arbeid) werkzaam zijn, helpen we onze cliënten en leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Samen zetten we ieder in zijn kracht.

Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel zorg als onderwijs en arbeid. Dit integrale aanbod is uniek. Het stelt ons in staat om cliënten en leerlingen altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. We doen dat gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen en instellingen en gedeeltelijk aangevuld door samen te werken met onze ketenpartners.

Jeugdhulp

Koraal is met vier locaties actief op het gebied van jeugdhulp: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst. Hierbij onderscheiden we twee doelgroepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek en kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. 

Gehandicaptenzorg

St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn binnen Koraal de drie zogenoemde VG-instellingen: locaties die actief zijn op het gebied van de gehandicaptenzorg. De drie organisaties bieden hoofdzakelijk verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en hun familie. Deze doelgroep kan hier ook terecht voor aanverwante dienstverlening, zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, begeleid werken, begeleid wonen, gespecialiseerde thuiszorg en advies.

Speciaal onderwijs

Binnen Koraal richten Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met 1.000 leerlingen voor speciaal onderwijs in Oost-Brabant. Het Driespan heeft twaalf scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Participatie

In dialoog met onze cliënten zet Koraal zich in om het unieke van cliënten en leerlingen tot ontwikkeling te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Arbeidsparticipatie is daarbij een belangrijk onderdeel. De manier waarop invulling wordt gegeven aan arbeidsparticipatie verschilt en is afhankelijk van de mogelijkheden, wensen en talenten van een cliënt of leerling. Het doel is echter altijd hetzelfde: samen met de cliënt en leerling het hoogst haalbare bereiken.

Downloads


Hieronder vind je een overzicht van algemene flyers en brochures van Koraal. Op de pagina's van onze locaties en op de pagina's over jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en participatie vind je onze overige brochures en flyers.