Maashorst

De locatie Maashorst werkt met en voor gezinnen met jonge, normaal begaafde kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We geven jeugd- en opvoedhulp aan het kind, het gezin en de leefomgeving.
Meer weten?

Telefoon: 0411- 65 24 44 
E-mail: infols@koraal.nl
Facebook: facebook.com/KoraalDeLaSalleMaashorst

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Maashorst

Maashorst is er voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen. Maashorst verzorgt jeugd- en opvoedhulp eventueel in combinatie met speciaal onderwijs aan het kind en aan zijn of haar gezin en leefomgeving.

Het hulpaanbod is breed. Zo kunnen ouders en gezinnen bij Maashorst terecht voor hulp in de thuissituatie of op school. Daarnaast is er dagbehandeling en voor kinderen die intensieve behandeling nodig hebben, is er 24-uurs zorg. Een bijzondere dienstverlening is het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders, die niet zelf tot een omgangsregeling kunnen komen, professionele ondersteuning door een omgangsbegeleider.

In de aanpak staat de hulpvraag van de jeugdige en zijn of haar gezin centraal. Deze vraag is het uitgangspunt van onze behandeling, waarbij we verschillende deskundigen betrekken. Binnen Maashorst werken verschillende deskundigen samen, zoals regiebehandelaars, gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers. Wij spreken vooraf de doelen van de behandeling af samen met ouders en verwijzers en leggen die vast in een persoonlijk hulpverleningsplan. Dat heeft als voordeel dat elke jeugdige één behandelplan heeft waarmee alle betrokken deskundigen werken.

Maashorst helpt kinderen verder

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur

Bezoekadres
Hoofdvestiging Maashorst
Mgr. Suijsstraat 8
5375 AG Reek