Speciaal Onderwijs

De ontwikkelagenda van Speciaal Onderwijs is nog in ontwikkeling, maar zal gericht zijn op het vergroten van het perspectief van leerlingen door het volgen van onderwijs. 

Daar waar naast onderwijs extra hulp nodig is, zal dit op een integrale manier worden geboden zodat de optelsom van één plus één drie wordt. Kortom: leerkrachten en hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken om leerlingen in staat te stellen om de weg naar zelfstandigheid - dit kan vervolgonderwijs of een vorm van werk zijn - zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

KEC Onderwijs

KEC Onderwijs (Kennis en Expertise Centrum) geeft advies, coaching en training aan leerkrachten en scholen in het kader van passend onderwijs. Wij bieden leerkrachten concrete handvaten in de omgang met leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek. Als gedragsexperts helpen we bij kwesties rondom individuele leerlingen en groepsdynamiek. We werken voor het primair en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal onderwijs. We werken nauw samen met de samenwerkingsverbanden in West-Brabant.

Passend onderwijs in de klas vergt soms veel van jou als docent. Onze medewerkers kunnen je hierbij helpen. Met concrete adviezen, coaching en training. We zijn ervaren gedragsexperts, die zelf voor de klas hebben gestaan. We hebben veel kennis van leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen, leerstoornissen en een combinatie daarvan. Wij kijken naar de hulpvraag die achter het gedrag zit.

We geven hulp op maat. Ons doel is dat jij straks met hernieuwd vertrouwen voor de klas staat. Je leert nieuwe vaardigheden en alternatieve handelingswijzen. Samen gaan we aan de slag met jouw groep of een individuele leerling. Door gewenst gedrag te belonen, voelen leerlingen zich gestimuleerd om zich vaker zo te gedragen. Dit heeft een positief effect op de sfeer en het gedrag in de klas.

Klik hier om naar de overzichtspagina van KEC Onderwijs te gaan