Koraal Kennis

Koraal Kennis heeft tot doel heeft om te zorgen voor een solide en state-of-the art kennisbasis voor alles wat medewerkers van Koraal doen. Dit loopt van de beschikbaarheid van de meest recente inzichten over wat werkt in de klas, de spreekkamer, op de groep en of het werk tot inzicht en kennis over de lange termijn-ontwikkelingen op het gebied van E-health.

Koraal Kennis verbindt mensen aan elkaar, ontsluit en ontwikkelt kennis, biedt hoogspecialistische expertise aan professionals. Daartoe verbinden wij professionals en kennis binnen Koraal aan elkaar en leggen we verbindingen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.