Wij ondersteunen gezinnen en werken samen aan perspectief

Team Thuisondersteuning

In de opvoeding van een kind is er geen vervanging voor de liefde, zorg en ondersteuning die je als ouder kunt bieden. Je wil er altijd zijn voor je kind, alles geven waar je zoon of dochter om vraagt. Alle ouders dragen daarbij de verantwoordelijkheid dat hun kinderen zich op een goede en fijne manier ontwikkelen. Opvoeden is dus een grote opgave. Maar van welke omvang is die opgave als je kind ook een verstandelijke beperking heeft?

Dan wil je als ouder je kind het liefst nog dichter bij je houden. Om te voorzien in elke vraag. Ouders kunnen dit jaren volhouden. Maar als de kinderen en de ouders zelf in andere fasen van hun leven komen, worden de vragen vaak nog groter. Dan kun je als ouder wel wat professionele ondersteuning gebruiken. Zeker als je bijvoorbeeld niet zoveel mensen om je heen hebt waar je op kunt terugvallen.

Team Thuisondersteuning
Voor deze ouders biedt Koraal regio Parkstad thuisondersteuning, een vorm van ambulante hulp die ‘zo lang mogelijk thuis’ als uitgangspunt heeft en elk jaar op meer belangstelling kan rekenen. Medewerkers met veel kennis en ervaring komen hierbij aan huis om de ouders te ontlasten. En de jonge of inmiddels volwassen kinderen te ondersteunen. Denk hierbij aan het overnemen van een stuk verzorging en het ondernemen van activiteiten. Maar de ambulante medewerkers kunnen de ouders ook bijstaan met advies, bijdragen aan het stimuleren van ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid of juist het afremmen van achteruitgang.

Samen werken aan perspectief
Ook kan Team Thuisondersteuning van betekenis zijn als kinderen het lastig hebben op school. Of als oudere kinderen zelfstandig willen gaan wonen. Afspraken over de ondersteuning leggen we jaarlijks vast in een zorgplan. Samen met ouders en kinderen spreken we af wat er in dit plan komt te staan. Wat het doel ook is, de medewerkers van Team Thuisondersteuning gaan altijd samen met het gezin aan de slag om te werken aan perspectief. Zelfs als dat betekent dat het voor alle gezinsleden op den duur beter is dat een kind de overstap maakt naar begeleid wonen. In dat geval zorgen onze medewerkers voor een geleidelijke overgang naar een passende woonplek.
 Meer weten?
Bekijk eens de flyer van Team Thuisondersteuning voor meer informatie of neem contact met op via ons servicebureau. 

Servicebureau Koraal regio Parkstad

045 - 533 99 11
servicebureauodb@koraal.nl