Interventies en innovaties

Innovatie en innovatief denken zijn sterke kanten van Koraal. We werken graag aan nieuwe producten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten en leerlingen. En juist omdat wij de problematiek zo goed kennen, zijn we in staat om echt goede producten te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de veel geprezen app signaLEREN. 

Belangrijk daarbij is om niet alleen te kijken naar de afname van eventuele problemen, maar juist ook naar de toename van zelfredzaamheid, zelfregie en participatie. Lees hieronder meer over een aantal succesvolle innovaties en interventies die door medewerkers van Koraal zijn bedacht en ontwikkeld. 

Interventies

  • Heeft Koraal effectieve interventies ontwikkeld?
  • Zijn deze beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie?
  • Zijn deze opgenomen in een landelijke databank?

Innovaties

5-step methodiek

Onderzoeker Arno Willems heeft bestaande methodieken in de gehandicaptenzorg onderzocht en vertaald in vijf thema’s. Deze thema’s zijn voor ons de bouwstenen voor een goed leven. Zij vormen de Kijkwijzer Koraal-5-step.

De kijkwijzer kent vijf verschillende invalshoeken:
1. Afstemmen in relatie; kwaliteitsvolle en positieve interacties.
2. Scheppen van kansen in de omgeving; gebruik maken van de omgeving en voor de cliënt belangrijke personen.
3. Ontwikkelen van competenties; ondersteunen bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoefte.
4. Creëren van persoonlijk evenwicht; zorg dragen voor lichamelijk en emotioneel welzijn.
5. Benutten van motivatie, stimuleren van de eigen invloed.

Vanuit deze kijkwijzer kijken we naar de cliënt en organiseren we de zorg.

Trauma Informed Care (TIC)

Bij Koraal vormen de hulpverleningsprincipes ‘first do no harm’ en bekwaamheid de basis. De fysieke, psychologische en emotionele veiligheid van de hulpvrager én hulpgever staan centraal.

Ingrijpende ervaringen van jeugdigen en hun ouders en hun gedrag en emoties kunnen overweldigend zijn en allerlei gevoelens bij medewerkers oproepen, zoals machteloosheid, angst of spanning. De focus ligt op adequate (systeemgerichte) behandeling van trauma's, voorkoming van hertraumatisering/ het opdoen van nieuwe ingrijpende ervaringen, empowerment en het weer ervaren van regie. Kennis en reflectie (intervisie, supervisie) zijn belangrijke middelen.

De essentie van Trauma Informed Care (TIC) gaat om een verschuiving van het denken 'wat is er 'mis' met jou' naar 'wat is jou overkomen?

Nog ander innovaties?