Taal voor allemaal

We krijgen nogal wat teksten te lezen met z'n allen. Vaak staan die boordevol moeilijke woorden en lange zinnen. Koraal ontwikkelde Taal voor allemaal. Een programma met als doel teksten voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken. 

Nederland heeft in 2016 het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte geldig verklaard. Het VN-Verdrag gaat uit van inclusie, waar het voorheen nog draaide om integratie. Een wezenlijke verandering die niet alleen invloed heeft op de ondersteuning en behandeling zelf, maar ook verandering vereist van onze maatschappij.

Koraal vervult hierin een voortrekkersrol. Ons lectoraat Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking aan de Zuyd Hogeschool, is daarvan een voorbeeld. Samen met lector en hoogleraar Xavier Moonen ontwikkelt Koraal het programma Taal voor allemaal: maak taal zo dat zij aansluit bij het taalbegrip van mensen die laaggeletterd zijn.  Wij doen dat binnen Koraal en ondersteunen daarnaast overheden om ook hun taal begrijpelijk te maken. Daarmee geven we heel concreet invulling aan het VN Verdrag!

De Gemeente Maastricht is een van de overheden die Taal voor allemaal heeft omarmd.  De gemeente gaat aan de slag met begrijpelijke taal, daarbij ondersteund door Taal voor allemaal-experts van Koraal.

Meer lezen over het lectoraat met als lector Xavier Moonen? Klik hier.
 

Projectorganisatie

Het project Taal voor allemaal is ontstaan vanuit het bijzondere lectoraat Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking van Zuyd Hogeschool, en verbonden aan de werkzaamheden van de bijzonder lector Xavier Moonen die ook als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam is, in samenwerking met de zorgorganisatie Koraal Sittard en externe deskundigen. Meer lezen over het project? Klik dan hier.

In het project Taal voor allemaal werken communicatiespecialisten, getrainde deskundigen op het terrein van Taal voor allemaal en onderzoekers samen om taalregels te ontwikkelen, opleidingen te ontwikkelen, opleidingen te geven, onderzoek te doen en de missie en visie en de opbrengsten van het project te verspreiden. Daarnaast werken we ook samen met Toetsen, meten & weten.

Lees meer over Taal voor allemaal door op de onderstaande items te klikken.

Publicaties

Wilt u meer weten over Taal voor allemaal? Bekijk eens de onderstaande publicaties.