ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Koraal heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Koraal aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van diverse gegevens via de website.

Stichting Koraal is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast hebben ook onze locaties een eigen ANBI-status. Hieronder publiceren wij de gegevens die nodig zijn voor het behoud van deze ANBI-statussen.  

ANBI overzicht

Stichting Maasveld

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Op de Bies

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting St. Anna

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Gastenhof

Stichting Gastenhof is per 31-12-2018 gesplitst in drie stichtingen:

 Naam organisatie  RSIN  Contactgegevens
 Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland
 Westelijke Mijnstreek
 7382807        Raadhuisstraat 13
 6129 CA Urmond       
 Tel. 046 - 426 86 86
 Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg  859611152  Oranjestraat 20
 5913 SZ Venlo
 Tel. 077 - 359 00 00
 Stichting Gastenhof Parkstad  859611164  Kloosterstraat 137
 6369 AB Simpelveld
 Tel. 045 - 544 84 84

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier de benodigde formulieren en de bijbehorende jaarrekeningen 2021.

 Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland
 Westelijke Mijnstreek

Jaarrekening Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek
 

Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg
Jaarrekening Stichting Gastenhof Noord- en Midden-Limburg
 

Stichting Gastenhof Parkstad
Jaarrekening Stichting Gastenhof Parkstad

Stichting De La Salle

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier en de bijbehorende jaarrekening 2021.

Stichting Maashorst

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier en de bijbehorende jaarrekening 2021.

Stichting Sterk in Werk

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier en de bijbehorende jaarrekening 2023.

Stichting De Hondsberg

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier en de bijbehorende jaarrekening 2021.

Stichting Het Driespan

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Saltho Onderwijs

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting De Vlinder

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Koraal

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Koraal Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Koraal Langdurige Zorg

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.