ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Koraal heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Koraal aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van diverse gegevens via de website.

Stichting Koraal is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast hebben ook onze locaties een eigen ANBI-status. Hieronder publiceren wij de gegevens die nodig zijn voor het behoud van deze ANBI-statussen.  

ANBI overzicht

Stichting Koraal

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Maasveld

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Op de Bies

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting St. Anna

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Gastenhof

Stichting Gastenhof is per 31-12-2018 gesplitst in drie stichtingen:

 Naam organisatie  RSIN  Contactgegevens
 Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland
 Westelijke Mijnstreek
 7382807        Raadhuisstraat 13
 6129 CA Urmond       
 Tel. 046 - 426 86 86
 Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg  859611152  Oranjestraat 20
 5913 SZ Venlo
 Tel. 077 - 359 00 00
 Stichting Gastenhof Parkstad  859611164  Kloosterstraat 137
 6369 AB Simpelveld
 Tel. 045 - 544 84 84

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulieren.

 Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland
 Westelijke Mijnstreek

Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg

Stichting Gastenhof Parkstad

Stichting De La Salle

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Maashorst

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Sterk in Werk

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting De Hondsberg

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor de publicatie van onze gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U vindt hier het benodigde formulier.

Stichting Het Driespan

Naam organisatie
Stichting Het Driespan

Doelstelling
Het Driespan bestaat uit scholen die onderwijs geven aan kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Het Driespan maakt deel uit van Koraal.

RSIN
808338511

Contactgegevens
Hof van den Houte 61
4873 AC  Etten-Leur
076 – 502 59 90
infodriespan@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Saltho Onderwijs

Naam organisatie
Stichting Saltho Onderwijs

Doelstelling
Stichting Saltho Onderwijs bestaat uit scholen die onderwijs geven aan kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Saltho Onderwijs maakt deel uit van Koraal.

RSIN
3258580

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Tel: 0411 - 65 24 44
infoso@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting De Vlinder

Naam organisatie
Stichting De Vlinder

Doelstelling
De Vlinder is een school voor speciaal (primair) onderwijs. De Vlinder maakt deel uit van Koraal.

RSIN
804036792

Contactgegevens
Monseigneur Suijsstraat 10
5375 AG Reek
Tel: 0486 - 49 29 49
sdevlinder@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal