ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Koraal heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Koraal aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van diverse gegevens via de website.

Stichting Koraal is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast hebben ook onze locaties een eigen ANBI-status. Hieronder publiceren wij de gegevens die nodig zijn voor het behoud van deze ANBI-statussen.  

ANBI overzicht

Stichting Koraal

Naam organisatie
Stichting Koraal

Doelstelling
Koraal biedt integrale ondersteuning aan mensen met (complexe) beperkingen en/of belemmeringen die met een hulpvraag bij ons komen. Wij bieden onze ondersteuning gedurende alle momenten van hun leven en kijken ook naar het toekomstperspectief van onze cliënten. Koraal gelooft dat iedereen met de juiste steun een menswaardig bestaan kan leiden en actief in de samenleving kan meedoen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en dat doen vanuit hun eigen wensen en mogelijkheden. Naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek zijn, is daarbij van belang. Koraal biedt deze ondersteuning zelf en met hulp van anderen. Wij vertrekken daarbij vanuit de cliënt én vanuit zijn netwerk van ouders, familie en vrienden. Koraal is dé specialist als het gaat om zware en complexe ondersteuning.

RSIN
2979627

Contactgegevens
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
046 - 477 52 52
info@koraal.nl

Bestuurssamenstelling
Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Zie de pagina 'Wat beweegt ons' op deze website

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Maasveld

Naam organisatie
Stichting Maasveld

Doelstelling
Maasveld biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Maasveld maakt deel uit van Koraal.

RSIN
816891199

Contactgegevens
Maasvelderweg 15
6229 XT Maastricht
043 - 356 87 00
infomvld@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Op de Bies

Naam organisatie
Stichting Op de Bies

Doelstelling
Op de Bies biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Op de Bies maakt deel uit van Koraal.

RSIN
816018765

Contactgegevens
Hereweg 145
6373VH Landgraaf
045 - 533 99 00
infoodb@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven , gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting St. Anna

Naam organisatie
Stichting St. Anna

Doelstelling
St. Anna biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Maakt deel uit van Koraal.

RSIN
816050582

Contactgegevens
Panheelderweg 3
6097 AH Heel
0475 - 57 97 00
infoanna@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Gastenhof

Stichting Gastenhof is per 31-12-2018 gesplitst in drie stichtingen:

 Naam organisatie  RSIN  Contactgegevens
 Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland
 Westelijke Mijnstreek
 7382807        Raadhuisstraat 13
 6129 CA Urmond       
 Tel. 046 - 426 86 86
 Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg  859611152  Oranjestraat 20
 5913 SZ Venlo
 Tel. 077 - 359 00 00
 Stichting Gastenhof Parkstad  859611164  Kloosterstraat 137
 6369 AB Simpelveld
 Tel. 045 - 544 84 84

Doelstelling
Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Gastenhof maakt deel uit van Koraal.

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek
Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Noord- en Midden-Limburg
Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Parkstad

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting De La Salle

Naam organisatie
Stichting De La Salle

Doelstelling
De La Salle is een specialistisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leeftijd ligt tussen de 6 en 21 jaar. De La Salle maakt deel uit van Koraal.

RSIN
2864617

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
0411 - 65 24 44
infols@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Maashorst

Naam organisatie
Stichting Maashorst

Doelstelling
Maashorst biedt hulp aan gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings- gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Maashorst maakt deel uit van Koraal.

RSIN
859615479

Contactgegevens
Mgr. Suysstraat 8
5375 AG Reek
0486 - 49 29 29
infols@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het functieboek Jeugdzorg. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Sterk in Werk

Naam organisatie
Stichting Sterk in Werk

Doelstelling
Sterk in Werk is een zelfstandige werkstichting binnen Koraal die zich tot doel heeft gesteld om voor jongeren en (jong)volwassenen met leer- en/of gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen (waar onder autisme), een volwaardige arbeidsparticipatie te realiseren middels een intensief, individueel arbeids(re)ïntegratietraject, gebaseerd op een integrale aanpak. Sterk in Werk maakt deel uit van Koraal.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

RSIN
808144418

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
0411 - 65 24 81
infosiw@koraal.nl  

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting De Hondsberg

Naam organisatie
Stichting De Hondsberg

Doelstelling
Observatiecentrum De Hondsberg biedt topklinische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

RSIN
5488813

Contactgegevens
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk
013 - 523 28 28
infoHB@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen. De Hondsberg maakt deel uit van Koraal.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Het Driespan

Naam organisatie
Stichting Het Driespan

Doelstelling
Het Driespan bestaat uit scholen die onderwijs geven aan kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Het Driespan maakt deel uit van Koraal.

RSIN
808338511

Contactgegevens
Hof van den Houte 61
4873 AC  Etten-Leur
076 – 502 59 90
infodriespan@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting Saltho Onderwijs

Naam organisatie
Stichting Saltho Onderwijs

Doelstelling
Stichting Saltho Onderwijs bestaat uit scholen die onderwijs geven aan kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Saltho Onderwijs maakt deel uit van Koraal.

RSIN
3258580

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Tel: 0411 - 65 24 44
infoso@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal

Stichting De Vlinder

Naam organisatie
Stichting De Vlinder

Doelstelling
De Vlinder is een school voor speciaal (primair) onderwijs. De Vlinder maakt deel uit van Koraal.

RSIN
804036792

Contactgegevens
Monseigneur Suijsstraat 10
5375 AG Reek
Tel: 0486 - 49 29 49
sdevlinder@koraal.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal