Trauma Informed Care

Bij Koraal vormen de hulpverleningsprincipes ‘first do no harm’ en bekwaamheid de basis. De fysieke, psychologische en emotionele veiligheid van de hulpvrager én hulpgever staan centraal. 

Ingrijpende ervaringen van jeugdigen en hun ouders en hun gedrag en emoties kunnen overweldigend zijn en allerlei gevoelens bij medewerkers oproepen, zoals machteloosheid, angst of spanning. De focus ligt op adequate (systeemgerichte) behandeling van trauma's, voorkoming van hertraumatisering danwel het opdoen van nieuwe ingrijpende ervaringen, empowerment en het weer ervaren van regie. Kennis en reflectie (intervisie, supervisie) zijn belangrijke middelen. 

De essentie van Trauma Informed Care (TIC) gaat om een verschuiving van het denken 'wat is er 'mis' met jou' naar 'wat is jou overkomen?