Life-by-5 model

Koraal Langdurige Zorg richt zich op de waardigheid van cliënten èn hun naasten. Koraal wil dat alle mensen het gevoel ervaren dat ze welkom zijn, dat ze ertoe doen. Dit doen wij door een gelijkwaardige relatie aan te gaan waarin ook wíj onze kwetsbaarheid tonen. De cliënt staat aan het roer en samen vormen we een reisgenootschap tijdens de reis van hun leven, waarbij wij ons in hen verplaatsen, hen blijven prikkelen en ook hun beperkingen en complexe problemen helpen verdragen en hanteren. Dit doen wij aan de hand van het Life-by-5 model.

Het Life-by-5 model
De ondersteuning die binnen de Langdurige Zorg aan onze cliënten en hun naasten gegeven wordt, is vooral iets wat de begeleiders, de teamleiders, regiebehandelaren, (para-)medici en andere collega’s elke dag doén.

Veel van wat de medewerkers als ondersteuning aanbieden in de dagdagelijkse praktijk gaat goed. Met dat in gedachten zijn we in 2016 gestart met het samenbrengen van de gebruikte methodieken tot één kijkwijzer om cliënten te ondersteunen: de Koraal-5-Step. In het verlengde van de strategie Langdurige zorg is het zorginhoudelijk kader vernieuwd, waarin de 5-step belangrijk blijft. De 5-step is doorontwikkeld en uitgebreid met vier aanvullende delen: basishouding, vijf essentiële vragen, vijf interventie clusters en het lerender-wijs ontwikkelen van de professionele identiteit. Vandaar de nieuwe naam: Life-by-5 model.

Dit Life-by-5 model is bewust een richtinggevend kader en geen protocol dat tot op de letter gevolgd dient te worden. Het werkt duidelijk uit hoe we ons werk goed willen doen in de dagelijkse ondersteuning van onze cliënten en hun naasten.

Levenslang leren
Dit kader wordt gebruikt als bron voor het leren & ontwikkelen in de langdurige zorg. Hierbij volgen we de lijn die eerder vanuit de team-ontwikkelcyclus is ingezet. In gesprek met de teamleider, regiebehandelaar en team komen leervragen naar voren om samen nóg beter te worden in diverse thema's van Life-by-5. Samen met de L&O adviseur wordt hiervoor een passend leer maatwerk aanbod voor aangereikt. Dit sluit aan bij de professionele en reflecterende houding, zoals deze in het kader beschreven is.

Meer weten over Life-by-5?
De samenvatting van het inhoudelijk kader lees je in de flyer via deze link.