Koraal locatie Maashorst

Aanmelding en contact

Soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Je merkt dat het allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die jou en je gezin wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kun je nog terecht? Wat kun je doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op je afkomen. Bij Maashorst helpen we je graag om antwoorden te vinden op deze vragen.

Aanmelden

Wilt u aanmelden bij Maashorst?

Wij vragen u daarvoor het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat;

  • Het aanmeldformulier volledig is ingevuld en ondertekend is door wettelijk vertegenwoordiger(s). Indien de cliënt 12 jaar of ouder is, moet het aanmeldingsformulier ook door hem/haar getekend worden.
  • De aanvullende documenten die genoemd worden in het aanmeldformulier worden meegestuurd met de aanmelding.

Indien u enkel wilt aanmelden voor de Vlinder, verwijzen wij u naar de webpagina van De Vlinder.

Wanneer de aanmelding compleet is, wordt de aanmelding verwerkt en wordt beoordeeld of de hulpvraag passend is voor Maashorst. Ons streven is om binnen 2 weken een eerste beoordeling te doen. Voor aanmeldingen voor het omgangshuis is dit 3 weken.

Aan de hand van deze beoordeling wordt bekeken of een intakegesprek gepland wordt. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen, klachten en hulpvragen die er zijn. Op basis van het intake gesprek, bekijken we of de aanmelding en hulpvraag passend zijn voor Maashorst. Als dat het geval is, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst.

Cliëntenbureau Noordoost Brabant

Heb je vragen over ons aanmeldproces? Neem dan contact op met ons Cliëntenbureau.

Telefoon: 0411 – 65 23 33 (Bereikbaar tussen 09.00-12.00 en 13.30-17.00) E-mail: clientenbureauNOB@koraal.nl

Telefonisch spreekuur

Dit spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt Maashorst? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?

Tijdens het telefonisch spreekuur kan men bellen om een casus inhoudelijk te bespreken met een regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan adviseren of aanmelding binnen Koraal zinvol is, of met u meedenken over alternatieven. Dit advies is kosteloos. Zowel ouders als cliënten als verwijzers, kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Voor het telefonisch spreekuur dient er gebeld te worden naar de receptie. Die verbind vervolgens door met de desbetreffende regiebehandelaar die die dag het telefonische spreekuur bezet.

Het is telefonisch spreekuur is elke werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 uur via het algemene telefoonnummer 0411 65 24 44

Intake & wachtlijst

Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen, klachten en hulpvragen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de behandeling bij Maashorst opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0411 652 444

Doorverwijzing

Als je hulp en ondersteuning wilt krijgen van Maashorst, heb je een verwijzing nodig van een Basisteam Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of de (huis)arts en een verleningsbesluit van de gemeente. Als je een hulpvraag hebt, dan kun je contact opnemen met een Basisteam Jeugd en Gezin bij jouw in de buurt.

De hulp en ondersteuning die het Basisteam biedt, is gratis. Met een verwijzing voor Jeugdhulp kunt u zich bij Maashorst aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente of met uw eigen (huis)arts. Ook kan de gezinsvoogd of voogd van Bureau Jeugdzorg u doorverwijzen. Hieronder vindt u meer informatie over deze organisaties.

Bureau Jeugdzorg

De rechter kan Bureau Jeugdzorg vragen om uitvoering te geven aan een kinderschermingsmaatregel. Een maatregel kan bestaan uit een ondertoezichtstelling, al dan niet in combinatie met een uithuisplaatsing of voogdij en uithuisplaatsing.

Huisarts

Nu alle Jeugdhulp de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, kan de huisarts u verwijzen naar alle vormen van Jeugdhulp. Dus ook die van Maashorst. De huisarts werkt daarin samen met het Basisteam Jeugd en Gezin. Met de verwijzing van de huisarts kunt u zelf naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder zoals Maashorst gaan.

School /(kinder)opvang

Als het met uw kind op school niet goed gaat, dan zal de leerkracht of de groepsleid(st)er dit met u bespreken. De school of (kinder)opvang waar uw kind naar toe gaat, werkt samen met een Basisteam Jeugd en Gezin. Samen met u kan de leerkracht of de groepsleid(st)er een medewerker van het Basisteam in schakelen die met u samen op zoek gaat naar welke Jeugdhulp nodig is.