Koraal locatie Maashorst

Aanmelding en contact

Soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Je merkt dat het allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die jou en je gezin wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kun je nog terecht? Wat kun je doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op je afkomen. Bij Maashorst helpen we je graag om antwoorden te vinden op deze vragen.

Telefonisch spreekuur

Wanneer een jongere, ouders, verzorgers of een instantie denkt dat Maashorst iets kan betekenen, adviseren wij om gebruik te maken van het telefonisch spreekuur voor meer informatie. Het telefonisch spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt Maashorst? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?
Klik hier voor het telefonisch spreekuur

Tijdens het telefonisch spreekuur kun je, voor vragen over een verwijzing, een aanmelding, de wachtlijst, intake, diagnostiek of behandeling, bellen met onze regiebehandelaren. Zij geven kosteloos advies. Zowel cliënten, ouders als verwijzers kunnen ons bellen.

Cliëntenbureau Noordoost Brabant

Telefoon: 0411 – 65 23 33
E-mail: clientenbureauNOB@koraal.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur

Crisis

Een crisis kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u telefonisch worden aangemeld via het telefoonnummer 0411 652 333.

Aanmelden

Aanmelden bij Maashorst kan door het opsturen van een ondertekend aanmeldformulier en de documenten genoemd in het aanmeldformulier. Zodra de aanmelding binnenkomt, bekijken we of deze aanmelding (met bijbehorende hulpvraag) bij Maashorst op de juiste plaats is.

Het ondertekende aanmeldformulier kan op twee manieren worden opgestuurd:

Voor vragen over de verwerking van de aanmelding kan contact worden opgenomen met ons Cliëntenbureau van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u via het telefoonnummer: 0411 652 333

Download de formulieren: 
 Aanmeldformulier [Word]
 Aanmeldformulier [Word]
 

Intake & wachtlijst

Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen, klachten en hulpvragen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de behandeling bij Maashorst opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0411 652 444

Doorverwijzing

Als je hulp en ondersteuning wilt krijgen van Maashorst, heb je een verwijzing nodig van een Basisteam Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of de (huis)arts en een verleningsbesluit van de gemeente. Als je een hulpvraag hebt, dan kun je contact opnemen met een Basisteam Jeugd en Gezin bij jouw in de buurt.

De hulp en ondersteuning die het Basisteam biedt, is gratis. Met een verwijzing voor Jeugdhulp kunt u zich bij Maashorst aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente of met uw eigen (huis)arts. Ook kan de gezinsvoogd of voogd van Bureau Jeugdzorg u doorverwijzen. Hieronder vindt u meer informatie over deze organisaties.

Bureau Jeugdzorg

De rechter kan Bureau Jeugdzorg vragen om uitvoering te geven aan een kinderschermingsmaatregel. Een maatregel kan bestaan uit een ondertoezichtstelling, al dan niet in combinatie met een uithuisplaatsing of voogdij en uithuisplaatsing.

Huisarts

Nu alle Jeugdhulp de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, kan de huisarts u verwijzen naar alle vormen van Jeugdhulp. Dus ook die van Maashorst. De huisarts werkt daarin samen met het Basisteam Jeugd en Gezin. Met de verwijzing van de huisarts kunt u zelf naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder zoals Maashorst gaan.

School /(kinder)opvang

Als het met uw kind op school niet goed gaat, dan zal de leerkracht of de groepsleid(st)er dit met u bespreken. De school of (kinder)opvang waar uw kind naar toe gaat, werkt samen met een Basisteam Jeugd en Gezin. Samen met u kan de leerkracht of de groepsleid(st)er een medewerker van het Basisteam in schakelen die met u samen op zoek gaat naar welke Jeugdhulp nodig is.