KINGS

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

Kind IN Gezond Systeem (KINGS)

Op 20 mei 2021 heeft Koraal - met Moventis en ontwikkelaar Accare - een overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van positieve en negatieve jeugdervaringen in relatie tot de ontwikkeling van kinderen, de inzichten die daaruit voortvloeien voor jeugdhulp en het behandelmodel KINGS. Koraal, Moventis en Accare hebben de gezamenlijke ambitie om KINGS beschikbaar te maken in Limburg en Brabant om een onderbouwd antwoord te bieden op de hulpvragen van deze gezinnen.  

Kind IN Gezond Systeem (KINGS) is een zes weken durend, gefaseerd behandelmodel dat ontwikkeld is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. De kinderen én hun ouders zijn slachtoffer geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing of pesten (fysiek en/of emotioneel). Vaak zijn er financiële problemen, is er sprake van een slechte integratie in de maatschappij en hebben de volwassenen in deze gezinnen hun eigen psychische problemen en zijn zij vaak werkeloos. KINGS richt zich op traumaverwerking bij het kind en de ouders, en op het vergroten van de sensitiviteit, responsiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het resultaat moet zijn dat het kind zich kan gaan ontwikkelen tot een gezonde volwassene en daarmee de cirkel van intergenerationele overdracht wordt doorbroken. 

Kinderen en ouders behandel je samen

Het heeft zelden zin om kinderen los van hun ouders te behandelen, zeggen Femy Wanders (klinisch psycholoog, behandelaar bij Accare) en Jessica Vervoort (orthopedagoog-generalist bij Koraal en onderzoeker). Want kinderen met problemen hebben vaak ouders die ook hulp kunnen gebruiken. Samen en gelijktijdig behandelen, dus. Zo mogelijk thuis, zo nodig in een instelling. Dat laatste gebeurt bij de behandelmethode KINGS, Kind In Gezond Systeem.

Luister naar de zesde StroomOP, de podcast ‘Kinderen en ouders behandel je samen’.

 

KINGS staat voor Kind IN Gezond Systeem en is een gefaseerd behandelmodel. Het is ontwikkeld en wordt al tien jaar uitgevoerd, door Accare.

KINGS is ontwikkeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun gezin. De kinderen en hun ouders zijn slachtoffer geweest van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen. Vaak spelen meervoudige en complexe problemen een rol in het dagelijks leven van deze gezinnen.

Het doel van het KINGS behandelmodel is om alle gezinsleden, zowel gezamenlijk als individueel, behandeling aan te bieden. Het gehele gezin verblijft dan tijdelijk in een Koraal woning. Indien nodig met ambulante vervolgbehandeling. Om de problemen van het kind te kunnen behandelen, wordt de ouders geleerd om de invloed van negatieve ervaringen uit het verleden bij zichzelf en in het huidige gedrag van hun kind te herkennen.

KINGS focust zich hiermee op zowel traumaverwerking van het kind en de ouders, als op het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Het doel hiervan is dat het kind veilig kan terugkeren in een gezond systeem.