Koraal locatie De Hondsberg

Praktische informatie

Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van werk, stage of het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie? En op welke manier kan ik De Hondsberg financieel een steuntje in de rug geven? Op deze pagina vindt u de antwoorden op al deze vragen en meer.

Werk, stage, vrijwilligers

Iedereen heeft sterke kanten. Medewerkers van De Hondsberg kijken naar wat kinderen en jongeren kunnen en proberen deze kwaliteiten samen met ouders verder uit te bouwen. Met zo’n 300 collega’s staan wij dagelijks voor kwaliteit van zorg. Deze zorg bieden wij aan kinderen en jongeren met een verstandelijk beperking die vaak ook te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Werken bij De Hondsberg

Uniek. Dat zijn de kinderen en jongeren van De Hondsberg. En dat zijn onze medewerkers ook. Stuk voor stuk ervaren vakmensen, met vele talenten. En met reden. Want om de kinderen en jongeren die tijdelijk bij ons verblijven steeds een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling, moeten onze medewerkers op allerlei fronten inzetbaar zijn. Dat geldt ook voor jou, als je bij De Hondsberg aan de slag gaat. Je zorgt voor de nodige uitdaging, maar bent tegelijk ook een rustbrenger. In een tijdelijk, zeer intensief traject wordt op jouw professionele observatie vertrouwd en gestuurd.

Je hebt dus een flinke invloed op de concrete stappen die kinderen en jongeren tijdens hun verblijf bij De Hondsberg weten te zetten. Logisch. Deze kinderen en jongeren hebben veelal een diffuus en onduidelijk beeld bij een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking met bijkomende complexe gedrags- en psychiatrische (GGz) problematiek. En omdat ze onder complexe persoonlijke omstandigheden opgroeien, hebben ze échte ondersteuning nodig. Een veilige haven, een stabiele factor, iemand die hen kent, begrijpt, echt helpt. Om zichzelf te leren kennen. Balans te vinden. Te groeien, te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze het beste tot hun recht komen. Kortom het werk vraag veel van je. En dat is niet voor iedereen weggelegd.

Om de kwaliteit van zorg te bieden, die we bij De Hondsberg dag in, dag uit met zo’n 300 collega’s nastreven, hebben we specialisten uit verschillende vakgebieden bijeengebracht in een multidisciplinair team waarin observatie, integrale diagnostiek en exploratieve behandeling centraal staan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de kinderen en jongeren zelf en hun ouders om de sterke kanten en kwaliteiten van de kinderen en jongeren te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Spreekt onze unieke werkwijze je aan en ben jij de ervaren, flexibele en initiatiefrijke professional die kinderen en jongeren verder wil komen helpen? Dan is werken bij De Hondsberg iets voor jou!

Kijk snel bij op de website Werken bij Koraal en vul het sollicitatieformulier in.

Stage MBO

De Hondsberg is een erkend leerbedrijf voor onder andere de volgende BOL-opleidingen:

 • Sociaal werk (niveau 4)
 • Persoonlijk Begeleider Maatschapelijke zorg (niveau 4)

Je loopt stage bij een van de vakgroepen, op een van de groepen, het dagcentrum vroegtijdige interventie of bij de dagbesteding. Jaarlijks lopen gemiddeld 20 leerlingen/studenten stage.

Ongeveer 15 leerlingen/studenten beginnen na de zomervakantie en 5 stagiaires stromen in februari in. Dit kunnen zowel MBO als HBO  studenten zijn. Voor een stageplaats heb je een VOG nodig.

Begeleiding
Wanneer je bij De Hondsberg stage komt lopen, kun je rekenen op professionele begeleiding en beoordeling. Jij werkt, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, in een lerende situatie mee. Je werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De dagelijkse zorg binnen een groep of dagbesteding omvat verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling.

Stagevergoeding
Jij krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt
 • de stage duurt minimaal een schooljaar
 • de stagevergoeding is inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan)
 • voor parttime stage geldt een vergoeding naar rato, onder de 150 uur vervalt het recht op een vergoeding

Verzekering
Gedurende de stage ben jij op je werkplek bij De Hondsberg WA verzekerd. Tegen ziektekosten moet je jezelf verzekeren.

Sollicitatieprocedure

 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in februari is op 31 oktober in het voorgaande jaar
 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in augustus is op 22 maart

Wil je solliciteren? Kijk dan op de website Werken bij Koraal of neem contact op met de afdeling Werken en leren via werkenenlerenhb@koraal.nl.

Vacatures voor stages vanaf de zomervakantie mag je medio februari op de site verwachten en vacatures voor het instroommoment van februari medio oktober.

Afhankelijk van het aantal plaatsen en het aantal reacties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Als dit gesprek positief verloopt, volgt er een meeloop dag en krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en een stagecontract aangeboden.

Stage HBO

De Hondsberg biedt ook stageplaatsen voor de volgende HBO-opleidingen:

 • Social Studies en Social Work
 • Pedagogiek

Een stage binnen onderstaande disciplines is bespreekbaar, maar beperkt beschikbaar:

 • Logopedie
 • Psycho Motorische Therapie
 • Speltherapie
 • Video-Interactie Begeleiding

Je loopt stage bij een van de vakgroepen, op een van de groepen, het dagcentrum vroegtijdige interventie, vrijetijds- of dagbesteding.

Jaarlijks lopen gemiddeld 20 leerlingen/studenten stage. Ongeveer 15 leerlingen/studenten beginnen na de zomervakantie en 5 stagiaires stromen in februari in. Dit kunnen zowel MBO als HBO studenten zijn. Voor een stageplaats heb je een VOG nodig.

Begeleiding
Wanneer je bij De Hondsberg stage komt lopen, kun je rekenen op professionele begeleiding en beoordeling. Jij werkt, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, in een lerende situatie mee. Je werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De dagelijkse zorg binnen een groep of dagbesteding omvat verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling.

Stagevergoeding
Jij krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt
 • de stage duurt minimaal een schooljaar
 • de stagevergoeding is inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan)
 • voor parttime stage geldt een vergoeding naar rato, onder de 150 uur vervalt het recht op een vergoeding

Verzekering
Gedurende de stage ben jij op je werkplek bij De Hondsberg WA verzekerd. Tegen ziektekosten moet je jezelf verzekeren.

Sollicitatieprocedure

 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in februari is op 31 oktober in het voorgaande jaar
 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in augustus is op 22 maart


Wil je solliciteren? Kijk dan op de website Werken bij Koraal of neem contact op met de afdeling Werken en leren via werkenenlerenhb@koraal.nl.


Vacatures voor stages vanaf de zomervakantie mag je medio februari op de site verwachten en vacatures voor het instroommoment van februari medio oktober.

Afhankelijk van het aantal plaatsen en het aantal reacties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Als dit gesprek positief verloopt, volgt er een meeloop dag en krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en een stagecontract aangeboden.

Vrijwilligers

Vind je het leuk om iets voor een ander te betekenen en heb je nog wat tijd te besteden? Spreekt onze doelgroep je aan en wil je graag ondersteuning bieden aan onze kinderen en jongeren?

De vrijwilligers kunnen ingezet worden bij:

 • vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren
 • het vervoer van de kinderen en jongeren
 • het plegen van klein onderhoud


Als vrijwilliger hoef je geen speciale opleiding of ervaring te hebben. Het is wel belangrijk dat je:

 • enthousiast en flexibel bent
 • geïnteresseerd bent in de doelgroep
 • VOG-verklaring hebt


Wij bieden jou een:

 • vrijwilligerscontract met een vrijwilligersvergoeding
 • een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
 • uitnodiging voor onze feestavond en kerstviering

Heb je interesse in vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de afdeling P&O op telefoonnummer 013 - 52 32 869.

Cliëntenraad

Jongeren, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de jongeren. De jongere staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad van De Hondsberg belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle jongeren van De Hondsberg te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.

De cliëntenraad van De Hondsberg bestaat uit een deelraad jongeren en een deelraad verwanten.

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner Marion van de Kerkhof via mkerkhof@koraal.nl of 013 - 523 29 48.

Vragen en klachten

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Bij Koraal vinden we het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

We nodigen cliënten, jongeren, leerlingen, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers dan ook uit om het aan te geven als zij vinden dat zaken binnen Koraal anders hadden moeten of kunnen verlopen. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier.

ANBI-status De Hondsberg

De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De Hondsberg aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van De Hondsberg

Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg. De Cliëntenraad en kinderen en jongeren (individueel) geven aan welke projecten en activiteiten wenselijk zijn.

Om deze wensen te realiseren, krijgt en beheert het bestuur van Stichting Vrienden van De Hondsberg gelden die door derden aan De Hondsberg ten behoeve van kinderen en jongeren beschikbaar worden gesteld.

Met deze gelden worden extra activiteiten en wensen bekostigd die niet met de normale financieringsstroom kunnen worden betaald. Het bestuur van de Stichting is actief en ondersteunt wensen van de kinderen:

 • ondersteuning van projecten op het gebied van vrijetijdsbesteding voor kinderen van De Hondsberg: projecten waarin sport, spel, natuur en educatie verweven zijn (oa speelweide)
 • deelname van kinderen uit de omgeving (speelweide) waardoor de integratie van de kinderen van De Hondsberg met de kinderen/bezoekers uit de omgeving bevorderd wordt
 • financiering van een vakantiekamp of sportclubs voor kinderen die niet een weekend/vakantie naar de ouders thuis kunnen en voor kinderen voor wie de ouders de vakantie niet kunnen, dan wel willen financieren

Ook vriend worden?
Spreekt het werk van de Stichting u aan of kent u mensen in uw omgeving die "onze" kinderen een warm hart toedragen? 

Giften en legaten zijn van harte welkom op bankrekening NL07 RABO 0168 91 16 55 t.n.v. Stichting Vrienden van De Hondsberg te Oisterwijk. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u op een andere manier wil bijdragen aan het werk van de Stichting. 

Namens de kinderen van De Hondsberg: bedankt!

ANBI-status Vrienden van De Hondsberg

De Stichting Vrienden van De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van De Hondsberg

Doelstelling
Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg.

RSIN
816055476

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Hondsberg
Postbus 10102
5060 GA Oisterwijk
013 - 52 32 828
rgool@koraal.nl

Bestuur
Mevrouw M.C.E. van Meerten, voorzitter
Mevrouw R. van Gool, secretaris
Mevrouw J.M.C. ter Steeg - Tielemans, penningmeester
Mevrouw H.E.M. van Gils, lid
De heer drs. R.J.L. Kooijmans, lid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting De Hondsberg/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag
Jaarrekening

Publicatieplicht Fondswervende instellingen
Standaard formulier publicatieplicht Fondswervende instellingen