Koraal locatie De Hondsberg

Praktische informatie

Hoe kan ik mijn zoon of dochter aanmelden bij De Hondsberg? Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van werk, stage of het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie? En op welke manier kan ik De Hondsberg financieel een steuntje in de rug geven? Op deze pagina vindt u de antwoorden op al deze vragen en meer.

Aanmelding, plaatsing en financiering

Wilt u uw kind aanmelden bij De Hondsberg? Dat gaat als volgt in zijn werk:

Als u aanmeldt voor:

 • de Polikliniek
 • het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI)
 • tijdelijke opname groep (regulier of Very Intensive Care)
 • observatiegezin

Vult u zowel het aanmeldformulier als de toestemmingsverklaring voor het opvragen van medische gegevens in.

Wanneer u aanmeldt voor de tijdelijke opname op een groep (regulier of Very Intensive Care) vult u ook de schoolvragenlijst, de leerbaarheidslijst en de invulstinstructie in.

Bekijk ook eens de onderstaande items voor meer informatie:
 

Aanmelden DVI, observatiegezin of groep

Als de hulpvraag van u en uw kind past bij het aanbod van De Hondsberg nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voor het intakegesprek komt u samen met uw kind naar De Hondsberg. U heeft dan een gesprek met een regiebehandelaar en systeemdeskundige, terwijl uw kind met groepsbegeleiding naar een groep op het terrein gaat. Samen met u bespreken we of De Hondsberg de hulp kan bieden die u en uw kind nodig hebben.

Op het moment dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst, kunt u in contact komen met een ervaringsdeskundige ouder.

Aanmelden Polikliniek

Als de hulpvraag van u en uw kind past bij het aanbod van De Hondsberg en de financiering geregeld is, volgt de eerste afspraak op de Polikliniek.

Heeft u vragen over aanmelding en financiering?

Neem dan contact met op met ons cliëntenbureau via 013 – 52 32 826 of via clientenbureauhb@koraal.nl. Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.

Heeft u inhoudelijke vragen?

Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur. Onze professionals zijn elke werkdag tussen 13:00 en 14:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 013 – 52 32 833.

Werk, stage, vrijwilligers

Iedereen heeft sterke kanten. Medewerkers van De Hondsberg kijken naar wat kinderen en jongeren kunnen en proberen deze kwaliteiten samen met ouders verder uit te bouwen. Met zo’n 300 collega’s staan wij dagelijks voor kwaliteit van zorg. Deze zorg bieden wij aan kinderen en jongeren met een verstandelijk beperking die vaak ook te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Werken bij De Hondsberg

Uniek. Dat zijn de kinderen en jongeren van De Hondsberg. En dat zijn onze medewerkers ook. Stuk voor stuk ervaren vakmensen, met vele talenten. En met reden. Want om de kinderen en jongeren die tijdelijk bij ons verblijven steeds een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling, moeten onze medewerkers op allerlei fronten inzetbaar zijn. Dat geldt ook voor jou, als je bij De Hondsberg aan de slag gaat. Je zorgt voor de nodige uitdaging, maar bent tegelijk ook een rustbrenger. In een tijdelijk, zeer intensief traject wordt op jouw professionele observatie vertrouwd en gestuurd.

Je hebt dus een flinke invloed op de concrete stappen die kinderen en jongeren tijdens hun verblijf bij De Hondsberg weten te zetten. Logisch. Deze kinderen en jongeren hebben veelal een diffuus en onduidelijk beeld bij een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking met bijkomende complexe gedrags- en psychiatrische (GGz) problematiek. En omdat ze onder complexe persoonlijke omstandigheden opgroeien, hebben ze échte ondersteuning nodig. Een veilige haven, een stabiele factor, iemand die hen kent, begrijpt, echt helpt. Om zichzelf te leren kennen. Balans te vinden. Te groeien, te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze het beste tot hun recht komen. Kortom het werk vraag veel van je. En dat is niet voor iedereen weggelegd.

Om de kwaliteit van zorg te bieden, die we bij De Hondsberg dag in, dag uit met zo’n 300 collega’s nastreven, hebben we specialisten uit verschillende vakgebieden bijeengebracht in een multidisciplinair team waarin observatie, integrale diagnostiek en exploratieve behandeling centraal staan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de kinderen en jongeren zelf en hun ouders om de sterke kanten en kwaliteiten van de kinderen en jongeren te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Spreekt onze unieke werkwijze je aan en ben jij de ervaren, flexibele en initiatiefrijke professional die kinderen en jongeren verder wil komen helpen? Dan is werken bij De Hondsberg iets voor jou!

Kijk snel bij op de website Werken bij Koraal en vul het sollicitatieformulier in.

Stage MBO

De Hondsberg is een erkend leerbedrijf voor onder andere de volgende BOL-opleidingen:

 • Zorg en/of Welzijn
 • Verzorgende
 • Verpleegkundige
 • (Medewerker) Maatschappelijke Zorg
 • (Medewerker) Gehandicapten Zorg
 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg

Je loopt stage op een van de groepen, het dagcentrum vroegtijdige interventie, onderwijs met zorg of bij het leerwerkbedrijf. Jaarlijks lopen gemiddeld 20 leerlingen/studenten stage. De derde zaterdag in maart doet De Hondsberg mee aan de week van Zorg en Welzijn. Jij bent op zaterdag van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Ongeveer 15 leerlingen/studenten beginnen aan het begin van het schooljaar en 5 stagiaires stromen in februari in. Dit kunnen zowel MBO als HBO  studenten zijn. Voor een stageplaats heb je een VOG nodig.

Begeleiding
Wanneer je bij De Hondsberg stage komt lopen, kun je rekenen op professionele begeleiding en beoordeling. Jij werkt, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, in een lerende situatie mee. Je werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De dagelijkse zorg binnen een groep of dagbesteding omvat verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling.

Stagevergoeding
Jij krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt
 • de stage duurt langer dan een maand
 • de stage heeft een minimale omvang van 150 uur
 • de stagevergoeding is inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan)
 • voor parttime stage geldt een vergoeding naar rato


Verzekering
Gedurende de stage ben jij op je werkplek bij De Hondsberg WA verzekerd. Tegen ziektekosten moet je jezelf verzekeren.
 

Sollicitatieprocedure

 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in februari is op 31 oktober in het voorgaande jaar
 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in augustus is op 22 maart

Wil je solliciteren? Kijk dan op de website Werken bij Koraal of neem contact op met de afdeling P&O op telefoonnummer 013 - 52 32 869.

Afhankelijk van het aantal plaatsen en het aantal reacties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in maart of november. Als dit gesprek positief verloopt, krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en een stagecontract aangeboden.

Stage HBO

De Hondsberg biedt ook stageplaatsen voor de volgende HBO-opleidingen:

 • Social Studies en Social Work
 • Pedagogiek
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Logopedie
 • Verpleegkunde
 • Psycho Motorische Therapie
 • Speltherapie
 • Video-Interactie Begeleiding

Je loopt stage bij een van de vakgroepen, op een van de groepen, het dagcentrum vroegtijdige interventie, vrijetijds- of dagbesteding. De derde zaterdag in maart doet De Hondsberg mee aan de week van Zorg en Welzijn. Jij bent op zaterdag van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Jaarlijks lopen gemiddeld 20 leerlingen/studenten stage. Ongeveer 15 leerlingen/studenten beginnen aan het begin van het schooljaar en 5 stagiaires stromen in februari in. Dit kunnen zowel MBO als HBO studenten zijn. Voor een stageplaats heb je een VOG nodig.

Begeleiding
Wanneer je bij De Hondsberg stage komt lopen, kun je rekenen op professionele begeleiding en beoordeling. Jij werkt, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, in een lerende situatie mee. Je werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De dagelijkse zorg binnen een groep of dagbesteding omvat verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling.

Stagevergoeding
Jij krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt
 • de stage duurt langer dan een maand
 • de stage heeft een minimale omvang van 150 uur
 • de stagevergoeding is inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan)
 • voor parttime stage geldt een vergoeding naar rato


Verzekering
Gedurende de stage ben jij op je werkplek bij De Hondsberg WA verzekerd. Tegen ziektekosten moet je jezelf verzekeren.
 

Sollicitatieprocedure

 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in februari is op 31 oktober in het voorgaande jaar
 • de sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in augustus is op 22 maart


Wil je solliciteren? Kijk dan op de website Werken bij Koraal of neem contact op met de afdeling P&O op telefoonnummer 013 - 52 32 869.

Afhankelijk van het aantal plaatsen en het aantal reacties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in maart of november. Als dit gesprek positief verloopt, krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en een stagecontract aangeboden.

Stage universiteit

Jaarlijks in augustus hebben we een stageplek voor de universitaire opleidingen:

 • Orthopedagogie
 • Psychologie
 • Begeleiding


Wanneer je bij De Hondsberg stage komt lopen, kun je rekenen op professionele begeleiding en beoordeling. Jij werkt, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, in een lerende situatie mee. Je werkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak te maken hebben met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. De dagelijkse zorg binnen een groep of dagbesteding omvat verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling.


De derde zaterdag in maart doet De Hondsberg mee aan de week van Zorg en Welzijn. Jij bent op zaterdag van harte welkom om een kijkje te komen nemen.


Stagevergoeding
Jij krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt
 • de stage duurt langer dan een maand
 • de stage heeft een minimale omvang van 150 uur
 • de stagevergoeding is inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan)
 • voor parttime stage geldt een vergoeding naar rato


Verzekering
Gedurende de stage ben jij op je werkplek bij De Hondsberg WA verzekerd. Tegen ziektekosten moet je jezelf verzekeren.


Sollicitatieprocedure
De sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure voor stages beginnend in augustus is op 22 maart.

Wil je solliciteren? Kijk dan op de website Werken bij Koraal of neem contact op met de afdeling P&O op telefoonnummer 013 - 52 32 869.

Afhankelijk van het aantal plaatsen en het aantal reacties, nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in maart of november. Als dit gesprek positief verloopt, krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en een stagecontract aangeboden.

Vrijwilligers

Vind je het leuk om iets voor een ander te betekenen en heb je nog wat tijd te besteden? Spreekt onze doelgroep je aan en wil je graag ondersteuning bieden aan onze kinderen en jongeren?

De vrijwilligers kunnen ingezet worden bij:

 • vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren
 • het vervoer van de kinderen en jongeren
 • assisteren op de kinderboerderij, zoals verzorgen van de dieren
 • het plegen van klein onderhoud


Als vrijwilliger hoef je geen speciale opleiding of ervaring te hebben. Het is wel belangrijk dat je:

 • enthousiast en flexibel bent
 • geïnteresseerd bent in de doelgroep
 • VOG-verklaring hebt


Wij bieden jou een:

 • vrijwilligerscontract met een vrijwilligersvergoeding
 • een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
 • uitnodiging voor onze feestavond en kerstviering

Heb je interesse in vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de afdeling P&O op telefoonnummer 013 - 52 32 869.

Cliëntenraad

Jongeren, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de jongeren. De jongere staat immers altijd centraal binnen Koraal. Daarom vindt Koraal de cliëntenraad van De Hondsberg belangrijk.

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle jongeren van De Hondsberg te behartigen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. De cliëntenraad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.

De cliëntenraad van De Hondsberg bestaat uit een deelraad jongeren en een deelraad verwanten.

Contact
Wilt u meer weten over of meedenken met de cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner Marion van de Kerkhof via mkerkhof@koraal.nl of 013 - 523 29 48.

ANBI-status De Hondsberg

De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De Hondsberg aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van De Hondsberg

Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg. De Cliëntenraad en kinderen en jongeren (individueel) geven aan welke projecten en activiteiten wenselijk zijn.

Om deze wensen te realiseren, krijgt en beheert het bestuur van Stichting Vrienden van De Hondsberg gelden die door derden aan De Hondsberg ten behoeve van kinderen en jongeren beschikbaar worden gesteld.

Met deze gelden worden extra activiteiten en wensen bekostigd die niet met de normale financieringsstroom kunnen worden betaald. Het bestuur van de Stichting is actief en ondersteunt wensen van de kinderen:

 • ondersteuning van projecten op het gebied van vrijetijdsbesteding voor kinderen van De Hondsberg: projecten waarin sport, spel, natuur en educatie verweven zijn (oa speelweide)
 • deelname van kinderen uit de omgeving (speelweide / kinderboerderij) waardoor de integratie van de kinderen van De Hondsberg met de kinderen/bezoekers uit de omgeving bevorderd wordt
 • financiering van een vakantiekamp of sportclubs voor kinderen die niet een weekend/vakantie naar de ouders thuis kunnen en voor kinderen voor wie de ouders de vakantie niet kunnen, dan wel willen financieren

Ook vriend worden?
Spreekt het werk van de Stichting u aan of kent u mensen in uw omgeving die ‘onze’ kinderen een warm hart toedragen, word dan Vriend van De Hondsberg. U wordt Vriend door de machtigingskaart uit de brochure in te vullen en op te sturen.

Namens de kinderen van De Hondsberg: bedankt!

ANBI-status Vrienden van De Hondsberg

De Stichting Vrienden van De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van De Hondsberg

Doelstelling
Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg.

RSIN
816055476

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Hondsberg
Postbus 10102
5060 GA Oisterwijk
013 - 52 32 933
hgils@koraal.nl

Bestuur
Mevrouw M.C.E. van Meerten, voorzitter
Mevrouw R. van Gool, secretaris
De heer J.J.A.M. Bierings AA, penningmeester
Mevrouw H.E.M. van Gils, lid
De heer drs. R.J.L. Kooijmans, lid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting De Hondsberg/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag
Jaarrekening

Publicatieplicht Fondswervende instellingen
Standaard formulier publicatieplicht Fondswervende instellingen