Koraal locatie De Hondsberg

Praktische informatie

Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van werk, stage of het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie? En op welke manier kan ik De Hondsberg financieel een steuntje in de rug geven? Op deze pagina vindt u de antwoorden op al deze vragen en meer.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Hondsberg bestaat uit 2 deelraden.
1.    Jongerenraad met jongeren
2.    Verwantenraad van jongeren

Elke deelraad heeft een voorzitter en een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de deelraad.
De deelraden praten met elkaar.
En de deelraden praten met andere mensen die niet in de raad zitten. 
Zo weet de deelraden wat de andere mensen vinden. 
De deelraden praten met de regiodirecteur.

Contact
Wil je meer weten over de cliëntenraad?
Wil je mee-denken met de cliëntenraad?
Wil je lid worden van de jongerenraad of verwantenraad?
Neem dan contact op met de ondersteuner Marion van de Kerkhof.
Telefoon: 06 – 13 28 73 33
Mail: mkerkhof@koraal.nl 

Meer weten over de cliënt-medezeggenschap?
Klik dan op deze link.

Vragen en klachten

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Bij Koraal vinden we het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

We nodigen cliënten, jongeren, leerlingen, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers dan ook uit om het aan te geven als zij vinden dat zaken binnen Koraal anders hadden moeten of kunnen verlopen. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier.

ANBI-status De Hondsberg

De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan De Hondsberg aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van De Hondsberg

Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg. De Cliëntenraad en kinderen en jongeren (individueel) geven aan welke projecten en activiteiten wenselijk zijn.

Om deze wensen te realiseren, krijgt en beheert het bestuur van Stichting Vrienden van De Hondsberg gelden die door derden aan De Hondsberg ten behoeve van kinderen en jongeren beschikbaar worden gesteld.

Met deze gelden worden extra activiteiten en wensen bekostigd die niet met de normale financieringsstroom kunnen worden betaald. Het bestuur van de Stichting is actief en ondersteunt wensen van de kinderen:

  • ondersteuning van projecten op het gebied van vrijetijdsbesteding voor kinderen van De Hondsberg: projecten waarin sport, spel, natuur en educatie verweven zijn (oa speelweide)
  • deelname van kinderen uit de omgeving (speelweide) waardoor de integratie van de kinderen van De Hondsberg met de kinderen/bezoekers uit de omgeving bevorderd wordt
  • financiering van een vakantiekamp of sportclubs voor kinderen die niet een weekend/vakantie naar de ouders thuis kunnen en voor kinderen voor wie de ouders de vakantie niet kunnen, dan wel willen financieren

Ook vriend worden?
Spreekt het werk van de Stichting u aan of kent u mensen in uw omgeving die "onze" kinderen een warm hart toedragen? 

Giften en legaten zijn van harte welkom op bankrekening NL07 RABO 0168 91 16 55 t.n.v. Stichting Vrienden van De Hondsberg te Oisterwijk. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u op een andere manier wil bijdragen aan het werk van de Stichting. 

Namens de kinderen van De Hondsberg: bedankt!

ANBI-status Vrienden van De Hondsberg

De Stichting Vrienden van De Hondsberg heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van De Hondsberg

Doelstelling
Stichting Vrienden van De Hondsberg verleent financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren van De Hondsberg.

RSIN
816055476

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Hondsberg
Postbus 10102
5060 GA Oisterwijk
013 - 52 32 828
rgool@koraal.nl

Bestuur
Mevrouw M.C.E. van Meerten, voorzitter
Mevrouw R. van Gool, secretaris
Mevrouw J.M.C. ter Steeg - Tielemans, penningmeester
Mevrouw H.E.M. van Gils, lid
De heer drs. R.J.L. Kooijmans, lid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting De Hondsberg/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag
Jaarrekening

Publicatieplicht Fondswervende instellingen
Standaard formulier publicatieplicht Fondswervende instellingen