Ouder- en familieverenigingen

Koraal-locaties St. Anna en Maasveld hebben allebei een bijzonder actieve Ouder- en Familievereniging. Deze verenigingen zijn er voor ouders, verwanten en familieleden van cliënten die bij St. Anna of Maasveld wonen. De verenigingen maken geen deel uit van Koraal, maar zijn wel vertegenwoordigd in de verwantenraden van de twee locaties.

Ouder- en Familievereniging St. Anna

De Ouder- en Familievereniging St. Anna is een vereniging van en voor ouders, familieleden en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van St. Anna. De vereniging heeft tegen de 175 leden. Bovendien zitten twee leden van de vereniging in de verwantenraad van St. Anna en werkt de vereniging samen met de directie van St. Anna. Bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering en themadag.

Ouder- en Familievereniging Maasveld

De Ouder- en Familievereniging Maasveld is een vereniging van en voor ouders en familieleden van bewoners op Maasveld. De vereniging is heel actief. Zij behartigt enerzijds de belangen van de bewoners en anderzijds die van de ouders en wettelijk vertegenwoordigers. De Ouder- en Familievereniging voert regelmatig onderling overleg, houdt de nieuwste ontwikkelingen in de zorg in de gaten, adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van Maasveld en schuift regelmatig aan bij vergaderingen van bijvoorbeeld het Zorgkantoor, het Regionaal Platform Maastricht en Heuvelland en het Samenwerkingsverband Ouderverenigingen in Limburg.

De Ouder- en Familievereniging heeft een eigen website met actuele informatie over de ontwikkelingen in de zorg en bij Maasveld. Klik op de onderstaande knop om deze website te bezoeken.

Website Ouder- en Familievereniging Maasveld