Cliëntenraden

Besluiten die bij onze gehandicaptenzorglocaties worden genomen hebben vaak invloed op het leven dat onze cliënten leiden. Via de cliëntenraden kunnen cliënten meepraten over deze besluiten.

De cliëntenraden van St. Anna, Op de Bies en Maasveld bestaan uit een bewonersraad en een verwantenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen bewoners die het moeilijk vinden om hun eigen mening te geven. De raden denken mee, praten mee en beslissen mee over zaken die een grotere groep cliënten aangaan en over beleidszaken die betrekking hebben op de betreffende locatie.

Wat doen de cliëntenraden?

De cliëntenraden behartigten de collectieve belangen van cliënten van de locaties St. Anna, Op de Bies en Maasveld. De cliëntenraden praten mee over het beleid van de betreffende locaties, formuleren eigen standpunten en adviseren de regiodirecteur, gevraagd en ongevraagd.

Onderwerpen waarover de cliëntenraad onder andere adviseert:

  • voedingsaangelegenheden
  • veiligheid
  • hygiëne
  • kwaliteit van zorg
  • begroting
  • jaarplan

De rechten en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).