Rechten en plichten

De rechten van de mens zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Deze rechten gelden dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Als professionele zorginstelling vinden we het belangrijk om deze rechten volledig na te leven.

Rechten

In het bieden van zorg en ondersteuning houden we altijd rekening met de rechten van onze cliënten. Denk hierbij aan:

  • Het recht op privacy
  • Het recht op informatie
  • Het recht op klagen
  • Het recht op zeggenschap
  • Het recht op vrije meningsuiting
  • Het recht op veiligheid
  • Het recht op geheimhouding
  • Het recht op vrijheid

Meer weten?

Wilt u meer informatie over rechten en plichten van cliënten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon van de Koraal-locatie waar uw zoon of dochter zorg en ondersteuning ontvangt.

Ook vindt u informatie bij allerlei organisaties zoals: