Het Dok

Het Dok

Het Dok is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar in Eindhoven. Jongeren met gedrags- en psychische problemen krijgen hier onderwijs dat bij hen aansluit. Een klein deel van de leerlingen is intern en in behandeling bij GGzE of Combinatie Jeugdzorg. Het Dok verzorgt onderwijs in twee uitstroomprofielen: vervolgonderwijs (vmbo niveau) en (begeleide) arbeid.
Meer weten?

Telefoon: 040 - 261 36 70 
E-mailhetdok@koraal.nl
Facebook: facebook.com/VSOHetDok
Schoolleider: Annemarie Kreijveld

Het Dok

Jij mag er zijn. Wij accepteren jou zoals je bent, met je goede en minder goede kanten. We weten dat je vaak eerder in het onderwijs bent vastgelopen. Daarom bieden we je een veilige en rustige plek op onze school. We gaan uit van wat jij kan en sluiten daarbij aan. Een goede sfeer en respectvolle omgang met elkaar vinden we heel belangrijk.

Als het nodig is, kun je individueel onderwijs of in zeer kleine groepjes krijgen. Als het kan, stroom je door naar een grotere groep. Bij ons vind je een heldere structuur en vaste routines, zodat jij weet waar je aan toe bent. Dat geeft rust. We zijn ook duidelijk in onze omgangsregels en gewenst gedrag. Ons doel is dat jij straks terug kan naar een reguliere school of doorstroomt naar een arbeidsplek die bij jou past.

Op Het Dok kijken ze naar wat ik wel kan!

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom! 
Maak een afspraak via onderstaande contactgegevens:

T 040 - 261 36 70
E hetdok@koraal.nl

Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. De mentoren van de klassen zijn bereikbaar tussen 08.00 uur en 08.30 uur en na 14.45 uur.

Adres
Dr. Poletlaan 46
5626 ND Eindhoven