Het Dok

Onze school

We willen dat onze leerlingen mogen zijn wie zij zijn. We willen ervoor zorgen dat iedere leerling zich prettig en veilig voelt, zodat hij zich optimaal kan ontwikkelen. Dat hij het gevoel heeft mee te tellen in de maatschappij en dat hij gelukkig kan zijn in dat wat hij bereikt heeft.

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Saltho Onderwijs geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.

Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Mochten u en de school er onderling niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de directie van Koraal Noord Oost Brabant – Saltho Onderwijs.

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? 
In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en contact- en vertrouwenspersonen bij Saltho Onderwijs. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Klachtenbrochure Onderwijs