Het Dok

Lesrooster en vakanties

Het Dok is een kleine school met ruimte voor ongeveer 105 leerlingen. In de toekomst willen we onze capaciteit gaan uitbreiden. Het onderwijs dat wij bieden sluit aan bij jouw behoeften. Het is mogelijk om individueel onderwijs of in heel kleine groepen (max. 5 leerlingen) te krijgen. Zodra dat mogelijk is, stroom je door naar het klassikaal onderwijs (max. 12 leerlingen). Je hebt één vaste leerkracht (of twee parttime leerkrachten).

Lesrooster

Maandag

08.30 – 14.45

Dinsdag

08.30 – 14.45

Woensdag

08.30 – 14.45

Donderdag

08.30 – 14.45

Vrijdag

08.30 – 14.45

Pauzes
In de ochtend heb je tien minuten pauze (om 10.10 uur). Daarnaast heb je een half uur lunchpauze om 12.00 uur, waarbij je je eigen lunchpakket meeneemt of iets kunt kopen in de kantine. Deze gerechten worden gemaakt door de horecaklas.

Vakanties

Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart 2019 t/m 8 maart 2019

Meivakantie

22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaartonderbreking

30 mei 2019 t/m 31 mei 2019

2e pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Studiedagen

  • 5 oktober 2018
  • 21 november 2018
  • 24 januari 2019
  • 21 mei 2019

Leerstofaanbod

In alle groepen is er, naast de leerstof, aandacht voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, culturele en maatschappelijke vorming, beweging- en expressie activiteiten. We bieden onderwijs op vmbo-niveau. Daarbij kun je kiezen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of theoretische leerweg (tl). Ook bieden we onderwijs in uitstroomprofiel arbeid. Als je stage gaat lopen, krijg je stagebegeleiding.

Je kunt bij ons het vmbo-t diploma halen, het vmbo (bbl en kbl) diploma profiel Economie en Ondernemen, het Horeca assistent niveau 1 diploma, je VCA certificaat of deelcertificaten in diverse vakken op vmbo niveau. Onze leerlingen stromen uit naar (regulier) vervolgonderwijs, (beschermde) arbeid of soms dagbesteding.

Pedagogisch klimaat

We staan voor een positieve benadering en bieden structuur en duidelijkheid. We hebben heldere regels over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we verwachten. Dat geeft rust en zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden vinden we heel belangrijk. Je leert om je eigen grenzen aan te geven, zelf initiatief te nemen en je in te leven in een ander. Gaandeweg word je steeds zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen.