Het Dok

Lesrooster en vakanties

Het Dok is een kleine school met ruimte voor ongeveer 105 leerlingen. In de toekomst willen we onze capaciteit gaan uitbreiden. Het onderwijs dat wij bieden sluit aan bij jouw behoeften. Het is mogelijk om individueel onderwijs of in heel kleine groepen (max. 5 leerlingen) te krijgen. Zodra dat mogelijk is, stroom je door naar het klassikaal onderwijs (max. 12 leerlingen). Je hebt één vaste leerkracht (of twee parttime leerkrachten).

Lesrooster

Maandag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Dinsdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Woensdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Donderdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Vrijdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 vanaf 12.00 uur t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart onderbreking

26 mei t/m 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

  • 5 oktober 2021
  • 9 december 2021 (middag)
  • 27 januari 2022
  • 22 maart 2022 (middag)
  • 7 juni 2022
  • 29 juni 2022  

Leerstofaanbod

In alle groepen is er, naast de leerstof, aandacht voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, culturele en maatschappelijke vorming, beweging- en expressie activiteiten. We bieden onderwijs op vmbo-niveau. Daarbij kun je kiezen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of theoretische leerweg (tl). Ook bieden we onderwijs in uitstroomprofiel arbeid. Als je stage gaat lopen, krijg je stagebegeleiding.

Je kunt bij ons het vmbo-t diploma halen, het vmbo (bbl en kbl) diploma profiel Economie en Ondernemen, het Horeca assistent niveau 1 diploma, je VCA certificaat of deelcertificaten in diverse vakken op vmbo niveau. Onze leerlingen stromen uit naar (regulier) vervolgonderwijs, (beschermde) arbeid of soms dagbesteding.

Pedagogisch klimaat

We staan voor een positieve benadering en bieden structuur en duidelijkheid. We hebben heldere regels over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we verwachten. Dat geeft rust en zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden vinden we heel belangrijk. Je leert om je eigen grenzen aan te geven, zelf initiatief te nemen en je in te leven in een ander. Gaandeweg word je steeds zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen.