Het Dok

Lesrooster en vakanties

Het Dok is een kleine school met ruimte voor ongeveer 105 leerlingen. In de toekomst willen we onze capaciteit gaan uitbreiden. Het onderwijs dat wij bieden sluit aan bij jouw behoeften. Het is mogelijk om individueel onderwijs of in heel kleine groepen (max. 5 leerlingen) te krijgen. Zodra dat mogelijk is, stroom je door naar het klassikaal onderwijs (max. 12 leerlingen). Je hebt één vaste leerkracht (of twee parttime leerkrachten).

Lesrooster

Maandag t/m vrijdag

08.30 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.30 uur

Vakanties

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

22 december 2023: vrije middag vanaf 12.00 uur
25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

2e paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart

9 en 10 mei 2024

2e pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 14 augustus 2024

Studiedagen

  • 22 september 2023 alle leerlingen om 12.00 uur vrij
  • 5 oktober 2023
  • 14 november 2023
  • 13 december 2023 alle leerlingen om 12.00 uur vrij
  • 25 januari 2024
  • 5 maart 2024
  • 29 maart 2024
  • 29 mei 2023  alle leerlingen om 12.00 uur vrij
  • 20 juni 2024

Leerstofaanbod

In alle groepen is er, naast de leerstof, aandacht voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, culturele en maatschappelijke vorming, beweging- en expressie activiteiten. We bieden onderwijs op vmbo-niveau. Daarbij kun je kiezen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of theoretische leerweg (tl). Ook bieden we onderwijs in uitstroomprofiel arbeid. Als je stage gaat lopen, krijg je stagebegeleiding.

Je kunt bij ons het vmbo-t diploma halen, het vmbo (bbl en kbl) diploma profiel Economie en Ondernemen, het Horeca assistent niveau 1 diploma, je VCA certificaat of deelcertificaten in diverse vakken op vmbo niveau. Onze leerlingen stromen uit naar (regulier) vervolgonderwijs, (beschermde) arbeid of soms dagbesteding.

Pedagogisch klimaat

We staan voor een positieve benadering en bieden structuur en duidelijkheid. We hebben heldere regels over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we verwachten. Dat geeft rust en zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden vinden we heel belangrijk. Je leert om je eigen grenzen aan te geven, zelf initiatief te nemen en je in te leven in een ander. Gaandeweg word je steeds zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen.