Het Dok

Lesrooster en vakanties

Het Dok is een kleine school met ruimte voor ongeveer 105 leerlingen. In de toekomst willen we onze capaciteit gaan uitbreiden. Het onderwijs dat wij bieden sluit aan bij jouw behoeften. Het is mogelijk om individueel onderwijs of in heel kleine groepen (max. 5 leerlingen) te krijgen. Zodra dat mogelijk is, stroom je door naar het klassikaal onderwijs (max. 12 leerlingen). Je hebt één vaste leerkracht (of twee parttime leerkrachten).

Lesrooster

Maandag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Dinsdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Woensdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Donderdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Vrijdag

08.25 - 10.10 uur

10.20 - 12.00 uur

12.30 - 14.20 uur

Vakanties

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 7 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24 februari 2023

2e paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

2e pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

  • 5 oktober 2022
  • 9 december 2022 (middag)
  • 24 januari 2023
  • 23 maart 2023 (middag)
  • 29 juni 2023

Leerstofaanbod

In alle groepen is er, naast de leerstof, aandacht voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, culturele en maatschappelijke vorming, beweging- en expressie activiteiten. We bieden onderwijs op vmbo-niveau. Daarbij kun je kiezen uit de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of theoretische leerweg (tl). Ook bieden we onderwijs in uitstroomprofiel arbeid. Als je stage gaat lopen, krijg je stagebegeleiding.

Je kunt bij ons het vmbo-t diploma halen, het vmbo (bbl en kbl) diploma profiel Economie en Ondernemen, het Horeca assistent niveau 1 diploma, je VCA certificaat of deelcertificaten in diverse vakken op vmbo niveau. Onze leerlingen stromen uit naar (regulier) vervolgonderwijs, (beschermde) arbeid of soms dagbesteding.

Pedagogisch klimaat

We staan voor een positieve benadering en bieden structuur en duidelijkheid. We hebben heldere regels over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag we verwachten. Dat geeft rust en zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden vinden we heel belangrijk. Je leert om je eigen grenzen aan te geven, zelf initiatief te nemen en je in te leven in een ander. Gaandeweg word je steeds zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen.