Het Vada

Het Vada is een orthopedagogische instelling voor gespecialiseerde onderwijszorg in Boxtel. Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en een licht verstandelijke beperking krijgen hier (voortgezet) speciaal onderwijs. Het Vada heeft twee afdelingen: SO Het Vada voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 11 en Het Vada College (VSO) in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.
Meer weten?

Telefoon: 0411 - 65 22 22
E-mail: hetvadacollege@koraal.nl
Schoolleider: Anjo Sanders

Het Vada

Wij werken intensief samen met onze interne en externe stakeholders bij de ontwikkeling en gezamenlijk vormgeven van de visie op ‘een kind een plan’. Deze visie krijgt vorm in onderwijs-zorgarrangementen waarbij de ondersteuning vanuit onze school en de zorg optimaal zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van het kind en op elkaar. De gezamenlijke onderwijs-zorgarrangementen helpen Het Vada om haar leerlingen passend onderwijs te bieden en het onderwijsaanbod te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Wij vinden het belangrijk dat jij je prettig voelt op school. Op school bieden we daarom veel structuur en vaste dagelijkse routines. Zodat je weet wat je kunt verwachten. Dat geeft rust. We stemmen het onderwijs af op wat jij kunt. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren van sociale- en werknemersvaardigheden en een prettige, respectvolle omgang met elkaar. Daar oefenen we veel mee. Zo leer je hoe je je rustig kunt gedragen, een ander uit laat praten, en hoe je je kunt inleven in een ander.

We vinden het ook belangrijk dat je je eigen grenzen leert aan te geven, voor jezelf kunt opkomen. En hoe je jezelf kunt redden. We oefenen met zelfstandig gedrag. We stimuleren je op een positieve manier. In kleine stapjes leer je hoe je steeds verder komt. Zo bouw je vertrouwen op in jezelf en in anderen.

In kleine stapjes jezelf ontwikkelen

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over Het Vada? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Anjo Sanders.

T 0411 - 65 22 22
E hetvadacollege@koraal.nl

Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.

Adres
Schijndelseweg 3
5283 AB Boxtel