Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Schoolrooster

Maandag

08.45 – 14.45

Dinsdag

08.45 – 14.45

Woensdag

08.45 – 14.45

Donderdag

08.45 – 14.45

Vrijdag

08.45 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen voor de school of in de centrale hal. Vijf minuten voor de les begint, gaat de school open en mag je in de klas. Daar vangt je docent jou op.

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie

20 april t/m 1 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei t/m 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Start zomervakantie

10 juli 2020, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

In het schooljaar 2019-2020 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen vrij. In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende studiedagen gepland.

Leerlingen van het SO en VSO zijn dan vrij

 • 19 augustus 2019.
 • 17 september 2019
 • 7 oktober 2019
 • 11 oktober 2019 (alleen de middag)
 • 5 november 2019
 • 3 december 2019
 • 20 december 2019
 • 21 januari 2020
 • 21 februari 2020 (alleen de middag)
 • 2 maart 2020
 • 10 april 2020 (alleen de middag)
 • 14 april 2020
 • 4 mei 2020
 • 16 juni 2020
 • 10 juli 2020

De SO afdeling heeft nog een aantal extra studiedagen:

 • 15 november 2019
 • 20 maart 2020
 • 29 mei 2020 na 12:30 uur.