Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Maandag

08.40 – 14.45

Dinsdag

08.40 – 14.45

Woensdag

08.40 – 14.45

Donderdag

08.40 – 14.45

Vrijdag

08.40 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. 

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

2e paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Koningsdag 27 april 2024

Hemelvaart

9 en 10 mei 2024

2e pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie    

8 juli t/m 19 augustus 2024

Studiedagen

Dit schooljaar zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn alle leerlingen van Het Vada (so en vso) vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

  • 28 augustus 2023
  • 5 oktober 2023
  • 13 november 2023
  • 18 december 2023
  • 19 februari 2024
  • 2 april 2024
  • 13 mei 2024
  • 18 juni 2024