Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Maandag

08.40 – 14.45

Dinsdag

08.40 – 14.45

Woensdag

08.40 – 14.45

Donderdag

08.40 – 14.45

Vrijdag

08.40 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. 

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2025

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag

21 april 2025

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Bevrijdingsdag

5 mei 2025

Hemelvaart

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie    

7 juli t/m 18 augustus 2025

Studiedagen

Dit schooljaar zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn alle leerlingen van Het Vada (so en vso) vrij. 

  • 19 augustus 2024
  • 20 augustus 2024
  • 7 oktober 2024
  • 3 december 2024 (vso)
  • 26 november 2024
  • 28 januari 2025
  • 18 maart 2025
  • 16 juni 2025