Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Maandag

08.40 – 14.45

Dinsdag

08.40 – 14.45

Woensdag

08.40 – 14.45

Donderdag

08.40 – 14.45

Vrijdag

08.40 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. 

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24 februari 2023

2e paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Koningsdag 27 april 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

2e pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie    

17 juli t/m 25- augustus 2023

Studiedagen

In het schooljaar 2022-2023 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn alle leerlingen van Het Vada (so en vso) vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

  • 5 september 2022
  • 5 oktober 2022
  • 15 november 2022
  • 20 december 2022
  • 7 februari 2023
  • 21 maart 2023
  • 27 juni 2023