Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Maandag

08.40 – 14.45

Dinsdag

08.40 – 14.45

Woensdag

08.40 – 14.45

Donderdag

08.40 – 14.45

Vrijdag

08.40 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. 

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie    

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

In het schooljaar 2020-2021 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn alle leerlingen van Het Vada (SO en VSO) vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

  • 5 oktober 2021
  • 16 november 2021
  • 21 december 2021
  • 8 februari 2022
  • 22 maart 2022
  • 17 mei 2022
  • 7 juni 2022
  • 5 juli 2022