Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Maandag

08.40 – 14.45

Dinsdag

08.40 – 14.45

Woensdag

08.40 – 14.45

Donderdag

08.40 – 14.45

Vrijdag

08.40 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. 

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie

vanaf 22 juli 2021 (zie studiedagen)

Zomervakantie    

26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen

In het schooljaar 2020-2021 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn alle leerlingen van Het Vada (SO en VSO) vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

  • 24 augustus 2020

  • 25 augustus 2020

  • 22 september 2020

  • 16 oktober 2020

  • 26 oktober 2020

  • 17 november 2020

  • 12 januari 2021

  • 26 april 2021

  • 22 juni 2021

  • 23 juli 2021