Het Vada

Lesrooster en vakanties

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. Het Vada is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen.

Lesrooster

Schoolrooster

Maandag

08.45 – 14.45

Dinsdag

08.45 – 14.45

Woensdag

08.45 – 14.45

Donderdag

08.45 – 14.45

Vrijdag

08.45 – 14.45

De externe leerlingen worden vanaf 8.30 uur opgevangen voor de school of in de centrale hal. Vijf minuten voor de les begint, gaat de school open en mag je in de klas. Daar vangt je docent jou op.

Pauzes
In de ochtend heb je om 10.30 uur een kwartier pauze. De lunchpauze is om 12.30 uur. VSO-leerlingen hebben een half uur lunchpauze, de SO-leerlingen 45 minuten.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Start zomervakantie

vanaf 22 juli 2021 (zie studiedagen)

Zomervakantie    

26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen

In het schooljaar 2020-2021 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen van het VSO vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

 • 24 augustus 2020

 • 25 augustus 2020

 • 22 september 2020

 • 16 oktober 2020

 • 26 oktober 2020

 • 17 november 2020

 • 18 december 2020

 • 28 januari 2021

 • 12 februari 2021

 • 11 maart 2021

 • 2 april 2021

 • 26 april 2021

 • 22 juni 2021

 • 22 juli 2021

 • 23 juli 2021