Het Vada

Onze school

Het onderwijsteam van Het Vada en Het Vada College hebben oog voor de talenten en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Het samen actief deelnemen deel aan onderwijsactiviteiten staat hoog in het vaandel.

Goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers en afstemming tussen de thuis-/leef- en schoolsituatie is erg belangrijk. Wij kunnen en willen niet zonder de actieve betrokkenheid van ouders.