Het Vada

Onze school

Het onderwijsteam van Het Vada en Het Vada College hebben oog voor de talenten en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Het samen actief deelnemen deel aan onderwijsactiviteiten staat hoog in het vaandel.

Goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers en afstemming tussen de thuis-/leef- en schoolsituatie is erg belangrijk. Wij kunnen en willen niet zonder de actieve betrokkenheid van ouders.

Schoolgids, schoolwijzer, ondersteuningsprofiel en jaarverslag

Op deze pagina's vindt u de linkjes naar de actuele schoolgidsen en schoolwijzers van Het Vada.

Ook de schoolondersteuningsprofielen en het jaarverslag van Het Vada zijn hier te downloaden.  

Schoolgidsen Het Vada

Klik hier voor de schoolgids van VSO Het Vada College. 

Klik hier voor de schoolgids van SO Het Vada. 

Schoolwijzers Het Vada

Klik hier voor de schoolwijzer van VSO Het Vada College.

Klik hier voor de schoolwijzer van SO Het Vada.

Jaarverslag Het Vada

Klik hier voor het jaarverslag van VSO Het Vada College - SO Het Vada.

Schoolondersteuningsprofielen en ondersteuningsstructuur Het Vada

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van VSO Het Vada College.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van SO Het Vada.

Klik hier voor de ondersteuningsstructuur van VSO Het Vada College - SO Het Vada.