De Rietlanden

De Rietlanden

De Rietlanden is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 4 en 13 jaar. De school verzorgt onderwijs en zorg aan kinderen met gedrags- en psychiatrische problematiek in de regio ’s-Hertogenbosch.
Meer weten?

Telefoon: 073 - 621 14 11
E-mail: rietlandenso@koraal.nl
Schoolleider: Frank van Alphen

De Rietlanden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf leren kennen, zichzelf worden en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun handelen. Daarvoor is een veilig en warm pedagogisch klimaat nodig. Op onze school heerst een prettige, vriendelijke sfeer en gaan we respectvol om met elkaar. Er is duidelijkheid, rust en houvast.

Je leert er niet alleen uit boeken, maar van en voor het leven. Kinderen worden ook uitgedaagd om meer te bewegen, te leren schaken, te leren koken etc., zodat ze bij zichzelf andere talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Samenwerken, flexibel zijn, initiatief nemen en oplossingen bedenken worden gestimuleerd.   

“Hier krijg ik de kans om mezelf te worden”

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Rietlanden? Dan kunt u terecht bij onze administratie. Onze school is bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. Dat geldt voor alle dagen. 

T 073 - 621 14 11
E rietlandenso@koraal.nl