De Rietlanden

Lesrooster en vakanties

In het speciaal onderwijs werken we o.a. met de volgende doelgroepen: kinderen met ADHD, ADD, kenmerken van PDDnos, autisme en hechtingsstoornissen. Op het MKD hebben we twee groepen: de accentgroep en de combiklas. Beide groepen bestaan uit zo’n 10 kinderen, die worden begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Bij de accentgroep krijgen de leerlingen een Onderwijs-Zorg arrangement op maat en zijn er aangepaste schooltijden. In de schoolgids vind je meer informatie over beide groepen.

Lesrooster

Maandag 08.30 – 15.00 uur
Dinsdag    08.30 – 15.00 uur
Woensdag     08.30 – 12.30 uur
Donderdag      08.30 – 15.00 uur
Vrijdag    08.30 – 12.30 uur

         

Vakanties

Herfstvakantie 24 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
2e paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
2e pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

In het schooljaar 2022-2023 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen vrij. De volgende studiedagen zijn gepland:

  • 4 en 5 oktober 2022
  • 21 oktober 2022
  • 5 december 2022
  • 31 januari 2023
  • 23 maart 2023
  • 11 april 2023
  • 15 mei 2023
  • 30 mei 2023
  • 6 juli 2023