De Rietlanden
De Rietlanden

Informatie De Rietlanden

De leerstof is in grote lijnen te vergelijken met het programma op een reguliere basisschool. In de lessen is er ruimte voor jouw eigen inbreng, creativiteit en oplossingen. Je kunt experimenteren en onderzoeken. We vinden het belangrijk dat je leert samenwerken en dat je kennis maakt met verschillende leerstijlen en leervormen. Vanaf groep 6 krijg je een ontwikkelingsplan, daarin staat welke richting en niveau je op gaat.

Lesrooster

Maandag         

08.30 – 15.00 uur

Dinsdag          

08.30 – 15.00 uur

Woensdag       

08.30 – 12.30 uur

Donderdag      

08.30 – 15.00 uur

Vrijdag            

08.30 – 12.30 uur

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

2e Paasdag

 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020 t/m 5 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020        

Studiedagen

In het schooljaar 2019-2020 zijn verschillende studiedagen voor het personeel ingepland, zijnde:

  • 16 september 2019
  •  7 oktober 2019
  •  6 december 2019
  • 31 januari 2020

Deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. De Rietlanden is aangesloten bij samenwerkingsverband De Meierij, 30.05 PO (regio ’s-Hertogenbosch).

Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en www.demeierij-po.nl

Downloads

In onderstaande uitklapbare velden vindt u diverse notities en protocollen die betrekking hebben op De Rietlanden.

Formulieren en protocollen

Klik op onderstaand uitklapmenu om alle info te lezen