Diagnostisch en psychiatrisch onderzoek

Kom je bij de polikliniek van Gastenhof dan krijg je te maken met diagnostisch of psychiatrisch onderzoek. In dat onderzoek kijken we waar jouw (gedrags)probleem vandaan komt.

Psychiater
Wij onderzoeken of je psychische klachten hebt en hoe dat komt. Psychische klachten is een moeilijk woord voor bijvoorbeeld heel somber zijn, in de war zijn, last hebben van drukte in je hoofd of je niet goed kunnen concentreren. Een psychiater is een dokter en mag ook medicijnen voorschrijven; natuurlijk alleen als het echt nodig is en altijd in goed overleg. De psychiaters overleggen vaak met de andere medewerkers van de polikliniek zodat we samen een goede behandeling kunnen geven. 

Samen met jou en je ouders kijken we wat we kunnen doen om je probleem kleiner te maken of het zelfs helemaal te laten verdwijnen.

Psycholoog
Wij helpen kinderen, jongeren en ouders als ze vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling. Dit doen we door te kijken naar wat er allemaal goed gaat en wat iemand juist al heel goed kan, en ook door te kijken naar wat er moeilijker gaat en waar iemand last van heeft.

Na aanmelding bij de poli voeren we een (intake)gesprek, gaan we onderzoeken, opdrachtjes en testjes (met een moeilijker woord 'diagnostiek') uitvoeren. Zo kunnen we beter begrijpen wat er aan de hand is of hoe het in jouw hoofd werkt. Ook kunnen we behandeling inzetten zoals bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie, een vorm van behandeling waar je leert omgaan met je problemen. Of EMDR, een manier van behandelen als je iets heel vervelends (een trauma) hebt meegemaakt en je merkt dat je er nog (te) veel last van hebt.
Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om jou maar we vinden het ook heel waardevol dat belangrijke mensen om jou heen betrokken zijn zoals je ouders, familie en vrienden. 

Waarom ben je zo boos en agressief? Of juist zo stil en in jezelf gekeerd? Deze vragen proberen we samen te beantwoorden, zodat je leven fijner wordt.
Maartje Lucassen, GZ psycholoog