Vaktherapie

Uitleggen waar je mee zit is soms moeilijk, zeker als je nog erg jong bent. Vaktherapie is een verzamelnaam voor diverse soorten psychotherapie waarbij je vooral aan de slag met activiteiten doen met als doel verandering aanbrengen. Dat kan dansen, bewegen, muziek, spel, toneelspelen of bijvoorbeeld tekenen en schilderen zijn.

Als je creatief bezig bent, kun je vaak gemakkelijker je gevoelens uiten. Vaktherapie kan jou helpen je probleem beter te zien en te begrijpen, erkennen van waar je mee zit: je problemen of moeilijkheden. Vervolgens gaan we aan de slag zodat je je probleem kunt accepteren en ermee leert omgaan. Maar we werken ook aan het oplossen van je probleem én aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
Je kunt zelf aangeven wat je het leukst of prettigst vindt om te doen. Want als je mag werken aan iets wat moeilijk is, maar op een manier waar je je wel fijn bij voelt en wat goed bij je past, is de kans het grootst dat de verandering ook gaat lukken. Zo kun je gedrag of tools gaan aan- of afleren. Door dit eerst te gaan ”oefenen” binnen de therapie op een laagdrempelige/veilige manier kun je leren om het je eigen te maken en het daarna toe te kunnen passen in andere situaties en op andere plekken.

Eigenlijk kun je zeggen dat je binnen de vaktherapie spelenderwijs en door ervaring op te doen, kunt werken aan gestelde doelen.