Koraal locatie Maashorst

Gezinshuis

Als uw kind al enige tijd in de 24-uurs zorg verblijft, kan het op een gegeven moment raadzaam zijn om weer naar een normale gezinssituatie toe te werken. Een gezinshuis kan hierin een belangrijke rol spelen.

Als uw kind uitbehandeld is bij de 24-uurs zorg maar nog niet naar huis kan, dan kan na enige tijd besloten worden om uw zoon of dochter naar een gezinshuis over te plaatsen. In dat geval is de inschatting gemaakt dat uw kind een gezinssituatie kan verdragen en dat professionele begeleiding van uw kind door de dag heen noodzakelijk blijft. Hierdoor verblijft uw zoon of dochter in een meer normale gezinssituatie dan in een groep.

In een gezinshuis wonen meestal vier kinderen. De kinderen worden begeleid door gezinshuisouders: een echtpaar dat ook eigen kinderen kan hebben. De gezinshuisouders krijgen ondersteuning van een pedagogisch medewerker.